Badania poświęcone cenzurze z dofinansowaniem IDUB

Badania poświęcone cenzurze z dofinansowaniem IDUB

W tegorocznej edycji konkursu „Interdyscyplinarne Granty Badawacze” IDUB dofinansowanie uzyskał projekt dra hab. Pawła Grabarczyka z Wydziału Filozoficznego UŁ i IT University w Kopenhadze. Projekt pt. Cenzura w nowych mediach w perspektywie filozoficzno-literaturoznawczej. Na przykładzie gier wideo z lat 1985-2022 będzie prowadzony we współpracy z dr Anną Wiśniewską-Grabarczyk z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI w. Badaczka od kilku lat poświęca się badaniom poświęconym wolności słowa, zrealizowała grant NCN, poza tym organizuje szereg działań edukacyjno-popularyzatorskich w tym zakresie. 

Wallenstein II. The New Colossus, copyright: Bethesda