Zapraszamy na ogólnopolską interdyscyplinarną studencko-doktorancką konferencję pt. Kreatywność językowaw przestrzeni publicznej, która odbędzie się w Łodzi w dniach 19-20 kwietnia 2016 roku

Szanowni Państwo,

 

z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnejstudencko-
-doktoranckiej konferencji pt.

 

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej

 

organizowanej przez Koło Naukowe Językoznawców i Koło Naukowe „wKoło Języka”działające na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się w Łodzi w dniach 19-20 kwietnia 2016 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18.

Planowane spotkanie stanowić będzie kontynuację dyskusji na temat oryginalności słownej podjętej na Uniwersytecie Łódzkim w maju 2014 roku w ramach konferencji Kreatywność językowa w komunikowaniu (się).

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim językoznawców, literaturoznawców, medioznawców i kulturoznawców.

Chcielibyśmy, aby tematyka referatów koncentrowała się wokół następujących zagadnień:

 

 • przejawy kreatywności leksykalnej i gramatycznej;
 • funkcje kreatywności językowej;
 • kreatywność słowna a typ dyskursu;
 • kreatywność językowa a gatunek;
 • kreatywność wypowiedzi literackich i paraliterackich;
 • kreatywność słowna w środkach masowego przekazu i public relations;
 • łączenie obrazu i słowa w przestrzeni publicznej;
 • mechanizmy tworzenia nazw własnych;
 • kreatywność językowa w przestrzeni miejskiej;
 • kreatywność w idiolektach i socjolektach;
 • kreatywność językowa w reklamie;
 • kreatywność językowa w polityce.

 

Dopuszczamy możliwość rozszerzenia dyskusji o zagadnienia zaproponowane przez uczestników.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 29 lutego 2016 roku na adres e-mailowy: knj.lodz@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych oraz publikacji o charakterze monograficznym. Wygłoszone referaty zostaną wydane po otrzymaniu pozytywnych recenzji.

Po zaakceptowaniu przez organizatorów przesłanych abstraktów powiadomimy Państwa
o szczegółach związanych z płatnością.

 

Komitet naukowy:                                                                                                        Komitet organizacyjny:

dr hab. Magdalena Pietrzak                                                  członkowie Koła Naukowego Językoznawców UŁ
dr hab. Rafał Zarębski                                                                              oraz Koła Naukowego „wKoło Języka”
dr Katarzyna Burska
dr Bartłomiej Cieśla                                                   sekretarze:  mgr Rafał Maćkowiak,  lic. Katarzyna Pajor

 

Ogólnopolska interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej

19–20 kwietnia 2016 r.

 

DANE OSOBOWE

imię i nazwisko
stopień/tytuł naukowy
afiliacja
e-mail
adres do korespondencji
telefon kontaktowy

 

WYSTĄPIENIE

 

tytuł wystąpienia
abstrakt

(maksymalnie 300 słów)

wymagania sprzętowe

 

DANE DO FAKTURY

 

przypominamy, że faktura może być wystawiona tylko na osobę/instytucję dokonującą wpłaty na konto!

 

nazwa instytucji
adres
NIP

About the Author: Michał Kuran