Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – święto ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Studenckie koła naukowe działające na łódzkiej polonistyce chcą upamiętnić ten dzień organizacją na terenie Manufaktury wydarzenia, którego celem będzie propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej Polaków oraz propagowanie czytelnictwa literatury polskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent Łodzi – Hanna Zdanowska i Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ – prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk.

 

– Chcemy uświadomić łodzianom, że takie święto jak Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego istnieje – wiele jest innych, bardziej kojarzonych "dni" – kota, bez papierosa, pizzy itp., a dzień języka ojczystego przebiega na ogół w ciszy, bez zainteresowania społeczności. Zgodnie z ideą święta będziemy propagować dbałość o język, jego czystość, poprawność, promować czytelnictwo – wszystko w formie zabawy – mówi dr hab. prof. UŁ Magdalena Pietrzak, koordynator wydarzenia.

 

W godzinach otwarcia Manufaktury działać będzie Poradnia Językowa – pracownicy katedr językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UŁ będą udzielać porad językowych, wyjaśniać wątpliwości i rozstrzygać językowe dylematy łodzian. – Każdego, kto będzie chciał skorzystać z fachowej porady językowej, zadać pytanie ekspertom, zapraszany do punktu Poradni Językowej czynnej w godz. 10-19 – zachęca dr hab. M. Pietrzak.

 

 

W programie przewidziano także konkursy, quizy i zabawy dotyczące języka polskiego i literatury polskiej, adresowane zarówno do najmłodszych, młodzieży uczącej się, jak i dorosłych. Nie zabraknie ciekawostek nie tylko językowych, ale także tych związanych z kulturą regionu i dawną kulturą Polski.

 

Od 16.00 do 19.00 zapraszamy na „godziny eksperckie”. Wybitni językoznawcy łódzkiej polonistyki – profesorowie Marek Cybulski, Barbara Kudra, Elżbieta Umińska-Tytoń i Danuta Bieńkowska, znani z audycji popularyzujących język polski i poprawność językową, książek poświęconych słownictwu Łodzi, językowi prasy – będą konsultować, udzielać porad, odpowiadać na pytania i wątpliwości.

 

Działaniami towarzyszącymi będą bezpośrednie rozmowy z klientami Manufaktury, studenci rozdawać będą ulotki o treści propagującej dbałość o poprawność polszczyzny oraz promującej czytelnictwo literatury polskiej.

 

plakatt

About the Author: admin