Strategie „ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX–XXI wieku