Motywy fauny i flory w literaturze i kulturze — zaproszenie na konferencję studencko-doktorancką

Koło Naukowe Literatury i Kultury Staropolskiej przy Katedrze Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej

„Motywy fauny i flory w literaturze i kulturze”

Spotkanie odbędzie się w Łodzi w dniu 11 czerwca 2016 roku. W kręgu zainteresowania znaleźć się powinny zwierzęta lub/i roślinność, stanowiące zarówno tło dla wydarzeń, jak i/lub będące pełnowartościowym bohaterem. Interesujące może być również przyjrzenie się ludziom, którzy przybierają cechy zwierzęce, lub naturze wpływającej na myślenie i nastrój w danym dziele; ponadto pokazanie, w jaki sposób przyroda jest prezentowana wizualnie (jako element obrazu lub filmu). W referatach dotyczących tekstów zróżnicowanych tematycznie i formalnie, proponujemy uwzględnić przykładowo następującą problematykę:

 

 • Fauna i flora w Biblii.
 • Motywy roślinne i zwierzęce w mitologii.
 • Niebezpieczna natura.
 • Fantastyczne stworzenia i istoty.
 • Zwierzę jako bohater literacki.
 • Przyroda jako tło dla wydarzeń.
 • Animalizacja i personifikacja w malarstwie.
 • Filmowe prezentacje zwierząt i roślin oraz ich rola.
 • Przyroda jako odzwierciedlenie stanu duchowego bohatera.
 • Sposoby funkcjonowania motywów florystycznych w dziele literackim.
 • Malarskie i filmowe inspiracje światem przyrody.
 • Konflikt człowieka ze światem przyrody w literaturze i kulturze.
 • Motyw ogrodu w malarstwie i dziele literackim.
 • Postaci ze świata fauny i flory w literaturze dziecięcej.
 • Sposoby realizacji antropomorfizacji w literaturze.
 • Magiczne rośliny oraz zwierzęta w kulturze i literaturze.

 

Liczymy na udział studentów, doktorantów oraz bardziej doświadczonych badaczy zajmujących się szeroko pojętą literaturą, sztuką i kulturą. Na zgłoszenia oczekujemy do 30 kwietnia 2016 roku. Prosimy o przesyłanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kolo.staropolska.UL@gmail.com (formularz zgłoszeniowy załączony jest poniżej). Czas wystąpienia to 15–20 minut (czyli około 7 stron tekstu, czcionka 12, interlinia 1,5).

 

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 200,- zł, z której pokrywamy koszty związane z organizacją konferencji, recenzją i publikacją tomu, jak też materiały konferencyjne oraz poczęstunek podczas przerw kawowych. Ewentualne noclegi uczestnicy opłacają we własnym zakresie. O proponowanych miejscach zakwaterowania poinformujemy osoby zainteresowane i zakwalifikowane w kolejnym e-mailu. Obrady odbywać się będą na a Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173 w Łodzi.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. O przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia poinformujemy drogą elektroniczną do dnia 10 maja 2016 roku.

 

Opiekun Koła Naukowego                                                               Przewodniczący

dr hab. Michał Kuran                                                                            mgr Michał Sadowski

                                                                                                         Z-ca przewodniczącego

mgr Paulina Poterała

                                                                                                                      Sekretarz

mgr Katarzyna Ossowska

plakattt1

 

 

About the Author: Michał Kuran