Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ

plakat_mdjo2017Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej UŁ
pod patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Joanny Jabłkowskiej
i Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej dr hab. Danuty Kowalskiej

21 lutego 2017 r.
gmach Wydziału Filologicznego UŁ (parter), ul. Pomorska 171/173
panel dyskusyjny – aula Rady Wydziału (A5)

Studenci i pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UŁ po raz kolejny zapraszają do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Celem imprezy jest propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej Polaków oraz promowanie czytelnictwa literatury polskiej.
21 lutego od 10.00 do 14.30 w holu gmachu Wydziału Filologicznego przy stoiskach kół studenckich będą prezentowane materiały edukacyjne (zdjęcia, plansze, książki, artefakty kultury itp.) oraz przeprowadzane konkursy i quizy z wiedzy o języku polskim i literaturze polskiej. Studenci zaproponują liczne inne zabawy adresowane do różnych grup wiekowych. Dla najlepszych przewidujemy nagrody!

Szczegółowy program wydarzenia

Koło Naukowe Językoznawców – Jak rozbudzić swoją kreatywność? – gry i zabawy językowe
Autorzy tekstów pojawiających się w przestrzeni publicznej prześcigają się w pomysłach, by ich wytwór był jak najbardziej interesujący dla odbiorcy i przyciągający uwagę. Postaramy się odkryć, jakie zabiegi wykorzystują, oraz obudzić własną kreatywność, wymyślając samodzielnie np. hasła reklamowe, szukając odwołań do tytułów książek, filmów i piosenek, redagując krótkie teksty według określonego wzorca stylizacyjnego czy tworząc niebanalne rozwinięcia znanych utworów wierszowanych.

Koło Naukowe „wKoło Języka” – Przeszłość w języku zaklęta
Przygotowaliśmy wiele zabaw językowych, krótki quiz dotyczący historii języka polskiego, a także ciekawostki o dziejach polszczyzny, dawnych nazwach oraz wyrazach, które dziś są już zapomniane.

Koło Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej – Quiz o literaturze polskiej z nagrodami
Sprawdź, ile pamiętasz! Podejmiesz wyzwanie? Przygotuj się na pytania: W jakiej epoce powstał? Kim był? Co robił? Skąd pochodzi cytat? – quiz startuje o godzinie 10:15.

Dialektologiczne Koło Naukowe – Twoja mowa Cię zdradza – badanie indywidualnych i regionalnych cech wymowy
Osoby zainteresowane będą miały możliwość wykonania krótkiego testu sprawdzającego ich indywidualne i regionalne cechy wymowy. Posługując się na co dzień polszczyzną, zazwyczaj nie uświadamiamy sobie niektórych cech naszej wymowy, a tymczasem są one niezwykle interesujące, ponieważ mogą wskazywać na to, z którego regionu Polski pochodzimy. Nasza propozycja obejmuje także ekspozycję materiałów z zakresu języka i kultury różnych regionów Polski, a ponadto quiz dialektologiczny, zawierający pytania z zakresu leksyki, frazeologii oraz kultury regionalnej.

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia – Wybitni przedstawiciele oświecenia jako rzecznicy pięknej polszczyzny i mistrzowie stylu
W programie spotkania ze znanymi pisarzami, uczonymi i reformatorami epoki rozumu.

Koło Naukowe Glottodydaktyków – Glottodydaktyka – jak motywować i uczyć
Zaprezentujemy najnowsze metody i podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego. Ponadto proponujemy quiz zawierający najczęstsze błędy popełniane przez cudzoziemców.

Koło Naukowe Edytorów – Miniwarsztaty typograficzne
Uczestnicy wezmą udział w trzech quizach skupionych wokół zagadnienia typografii. Będzie to dopasowywanie fontów, układanki słowotwórcze, projektowanie typograficzne w przestrzeni.

W auli A5 w godz. 15.00–17.00 odbędzie się dyskusja panelowa na temat: Język polski dawniej i dziś. Dokąd zmierzasz, polszczyzno? z udziałem kadry profesorskiej czterech katedr językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej: prof. UŁ Ewy Woźniak (Katedra Historii Języka Polskiego), dr hab. Edyty Pałuszyńskiej (Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej), dr hab. Katarzyny Sicińskiej (Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii), dr Izabeli Różyckiej (Katedra Współczesnego Języka Polskiego). Panel poprowadzą mgr Agata Kupracz i mgr Rafał Maćkowiak. W programie przewidziano pytania od słuchaczy.

About the Author: Michał Kuran