Propozycja praktyk zawodowych — Fundacja Znacznik Czasu

Łódź, 15.05.2017

Szanowni Państwo,

W oparciu o porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych zawarte przez Fundację Znacznik Czasu oraz Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego pragniemy zaoferować studentom Państwa Wydziału możliwość odbycia praktyk zawodowych w naszej Fundacji.

“Znacznik Czasu” to projekt, którego celem jest gromadzenie i kompletowanie dokumentów opisujących historię życia miast, a w efekcie stworzenie bogatego i źródła naukowej wiedzy, spisanych ludzkich historii i pięknych fotografii. W swojej działalności dążymy do stworzenia kompleksowej charakterystyki rozmaitych aspektów funkcjonowania budynków w przestrzeni miejskiej przez cały okres ich istnienia. Studenci uczestnicząc w tych pracach będą rekonstruować tę historię, wydobywając jej fragmenty z danych archiwalnych, naukowych opracowań oraz z dokumentów i historii mówionych. Zgromadzone przez nich informacje zostaną zdigitalizowane i skatalogowane, a następnie udostępnione poprzez stronę internetową projektu oraz poprzez kod QR z tabliczki umieszczonej na budynku.

Więcej informacji o działalności Fundacji Znacznik Czasu mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej: http://www.thetimestamp.org.

W naszym założeniu studenci będą pracować w interdyscyplinarnych, międzykierunkowych i międzyuczelnianych zespołach badawczych, w których będą mogli nie tylko pogłębiać swoją wiedzę kierunkową i specjalizacyjną, ale również zdobywać nowe umiejętności. Ze swojej strony oferujemy dostosowanie zadań powierzanych studentom do potrzeb Państwa kierunku oraz do pożądanych u ich absolwentów kompetencji i umiejętności. Państwa studentom możemy zaoferować między innymi:

 możliwość dostosowania godzin odbywania praktyk do indywidualnych potrzeb w ramach pracy własnej oraz pracy zdalnej;

 zdobycie doświadczenia w pracy w archiwach pod okiem wykwalifikowanych pracowników Archiwum Państwowego;

 szkolenie z tworzenia, redakcji i edycji tekstów naukowych;

 szkolenie z zakresu organizacji pracy i zarządzania własną efektywnością;

 szkolenie na temat podstaw efektywnej komunikacji interpersonalnej;

 krótki i podstawowy kurs z zakresu metod i technik badań naukowych

 możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w różnorodnym, zmieniającym się otoczeniu.

 

Ale przede wszystkim oferujemy niepowtarzalną okazję uczestniczenia w międzynarodowym projekcie kulturalno-naukowym o powiększającym się zasięgu.

W celu uzyskania większej liczby informacji lub chęci zgłoszenia udziału w praktykach prosimy o kontakt mailowy.

Mgr Karolina Szczepaniak Koordynatorka Projektu “Znacznik Czasu”

e-mail: karolina.s @thetimestamp.org tel.: +48 733 384 110

 

 

About the Author: Michał Kuran