Przed – tekstowy świat (II). Polska krytyka genetyczna – badania i perspektywy

plakaty

Komisja Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą

przy Łódzkim Oddziale PAN

Uniwersytet Łódzki, Katedra Literatury Polskiej XX i XXI Wieku

 Przed – tekstowy świat (II). Polska krytyka genetyczna – badania i perspektywy

 konferencja naukowa

Łódź,  22-23 maja 2017 

Miejsce obrad: Łódzki Oddział Polskiej Akademii Nauk, (pałac Juliusza Kindermanna, ul. Piotrkowska 137/139)

  

22 maja (poniedziałek) sala lustrzana, I piętro

 9.30-10.00 rejestracja

 

10.00. OTWARCIE KONFERENCJI

 Moderator: prof. dr hab. Maria Prussak (Instytut Badań Literackich PAN)

 1. Stanisław Jaworski (Uniwersytet Jagielloński), Więc po czterdziestce. Najnowsze lata w krytyce genetycznej
 1. Mateusz Antoniuk (Uniwersytet Jagielloński), Polska krytyka genetyczna: między zwrotem kulturowym a powrotem do filologii
 1. Wojciech Kruszewski, Dorota Kuncewicz, Dariusz Kuncewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Krytyka genezy i psychologia. Czy możliwa jest zmiana kierunku oddziaływania?

DYSKUSJA

11.40 – 12.00 KAWA

 1. Maria Prussak (Instytut Badań Literackich PAN), Jak można czytać rękopisy Romantyczności
 1. Jacek Brzozowski (Uniwersytet Łódzki), O kilku drobiazgach u Słowackiego

DYSKUSJA

 

14.15 OBRADY POPOŁUDNIOWE

 1. Maria Berkan-Jabłońska (Uniwersytet Łódzki), Kierunki opracowywania spuścizny Sabiny z Gostkowskich Grzegorzewskiej (materiały PAU i PAN w Krakowie).
 1. GeorgyVekshin (MoscowStateUniversity of Printing Arts) Niekanoniczna interpunkcja a geneza tekstu: przypadek wielokrotnego myślnika u Aleksandra Puszkina (referat w języku rosyjskim, tłumaczony symultanicznie)

DYSKUSJA

15.30-16.00  KAWA

 1. Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN), Asnyka notes z rymami.
 1. Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz (Uniwersytet Warszawski), Projekt Wokół ostatniej powieści Henryka Sienkiewicza
 1. Dorota Samborska-Kukuć (Uniwersytet Łódzki), Do czego przydają się metryki?

DYSKUSJA

 

23 maja (wtorek) sala S. Staszica (parter)

 10.00 OBRADY PRZEDPOŁUDNIOWE

 1. Ewa Kołodziejczyk (Instytut Badań Literackich PAN), Rękopis i jego redaktorzy. Na marginesie odcinka cyklu Życie w USA Czesława Miłosza
 1. Agnieszka Kluba(Instytut Badań LiterackichPAN)”Bo przecież bądźmy szczerzy – nie każdy znał Anioła”. Miron w zapiskach Herberta
 1. Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki), Wczesne rękopisy Różewicza. Z krakowskiego archiwum „Odrodzenia”

DYSKUSJA

11.30-12.00 KAWA

 1. Dagmara Nowakowska, Jolanta Nawrot, Jędrzej Krystek, (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Archiwum pisarskie Włodzimierza Odojewskiego w świetle krytyki genetycznej. Rekonesans
 1. Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska (Instytut Badań Literackich PAN), Archiwum autoadaptatora. Notatki po edycji dramatów wybranych Władysława Terleckiego

DYSKUSJA

 

14.30 OBRADY POPOŁUDNIOWE

 1. Dariusz Pachocki (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Tekstowe meandry. Dziennik 1954 Leopolda Tyrmanda – problem nie tylko filologiczny
 1. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Dziennik wojenny Leopolda Buczkowskiego jako wyzwanie dla edytora

  DYSKUSJA

15.30 – 16.00 KAWA

16.00 OTWARTE SPOTKANIE TOWARZYSZĄCE: posiedzenie Komisji Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą:

Mateusz Antoniuk, Krytyka genetyczna jako ożywianie pracowni

About the Author: Michał Kuran