ukazał się tom Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze t. 1 Literatura

Wydawnictwo UŁ właśnie zakończyło prace nad tomem Sen, marzenie, zaświaty t. 1 Literatura. Gromadzi on część prac stanowiących pokłosie konferencji pod tym samym tytułem zorganizowanej w lutym 2015 roku przez Koło Naukowe Literatury i Kultury Staropolskiej UŁ. Tom gromadzi prace badaczy z różnych ośrodków i z różnych okresów literackich, dlatego uznać go można za próbę monografii zagadnienia.

1a

 

2a

3a

 

5a

6a

About the Author: Michał Kuran