Ukazał się także drugi wolumin monografii Sen, marzenie, zaświaty