Odszedł dr Andrzej Obrębski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20 lutego odszedł na zawsze

dr Andrzej Obrębski (1949–2018)

filolog klasyczny, znawca dawnej książki, w latach 1981–2001 pracownik Katedry Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych UŁ.

Studia magisterskie dr Obrębski ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1976 roku, w latach 1975–1978 był zatrudniony w Pracowni Słownika Łaciny Średniowiecznej PAN, uczył też łaciny w krakowskich liceach (X i II), w latach 1978–1981 był pracownikiem działu Starych Druków Biblioteki Jagiellońskiej. Przybywszy do Łodzi uczył łaciny w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w latach 1981–1989. Po powrocie do Krakowa był wicedyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej ds. zbiorów specjalnych i spraw wydawniczych w latach 2003–2011, jednocześnie pełnił funkcję redaktora naczelnego „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej” do chwili obecnej.

Autor opracowania Volsciana: katalog renesansowego księgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego (1999). Wydał m.in. Dziennik z lat 1519–1545 Pawła Dunin-Wolskiego kanclerza wielkiego koronnego, biskupa poznańskiego (1999), przełożył z łaciny m.in. J. Ostroroga Memoriał w sprawie uporządkowania Rzeczypospolitej (1994).

Żegnamy dobrego kolegę i przyjaciela, uczynnego, życzliwego, solidnie, z godnością wypełniającego obowiązki nauczyciela akademickiego, wyznającego wysokie standardy etyczne i konsekwentnie je w codziennym życiu realizującego, z zamiłowania i przekonań humanistę otwartego na potrzeby drugiego człowieka, czerpiącego wskazówki życiowe z doctrina christiana i z antycznego dziedzictwa, wielkiego bibliofila.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 27 lutego br. o godz. 12.15 na cmentarzu rzymskokatolickim ul. Szczecińskiej w Łodzi.

About the Author: R