Odkrywanie Tuwima

aktual1

Komitet Organizacyjny Konkursu Odkrywanie Tuwima:
prof. nadzw. UŁ dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, dr hab. Michał Kuran,
dr Katarzyna Badowska, dr Bartłomiej Cieśla, dr Karolina Kołodziej, dr Elwira Olejniczak

Relacja z finału Konkursu :

FINAŁ KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO „ODKRYWANIE TUWIMA”

Konkurs został zorganizowany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego w roku 2013 ustanowionym przez Sejm RP Rokiem Juliana Tuwima w 60. rocznicę śmierci Poety. Jego celem była popularyzacja twórczości Juliana Tuwima, jego biografii oraz związku z Łodzią i regionem łódzkim.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk, Córka Poety — Ewa Tuwim-Woźniak oraz Senator RP — Ryszard Bonisławski. W skład komitetu organizacyjnego weszli: prof. nadzw. UŁ dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, dr hab. Michał Kuran, dr Karolina Kołodziej, dr Katarzyna Badowska, dr Katarzyna Jachimowska, dr Elwira Olejniczak, dr Bartłomiej Cieśla oraz mgr Katarzyna Burska.

Sponsorami nagród w konkursie „Odkrywanie Tuwima” były następujące instytucje i firmy komercyjne: Uniwersytet Łódzki, Urząd Marszałkowski Województwo Łódzkiego, Urząd Miasta Łodzi, Rossmann, Wydawnictwo Literatura, Wydawnictwo Nowa Szkoła, Bambino, Baśniowa Kawiarenka.

Informacje o konkursie zostały przesłane drogą elektroniczną do wszystkich placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego w pierwszym tygodniu września 2013 roku. Ostateczny termin nadsyłania prac mijał 31 października.

Konkurs przeprowadzany był w pięciu kategoriach wiekowych: grupa I — przedszkola: konkurs plastyczny, grupa II — klasy I – III szkół podstawowych: konkurs plastyczny, grupa III — klasy IV – VI szkół podstawowych: konkurs literacki, grupa IV — gimnazja: konkurs literacki, grupa V — szkoły ponadgimnazjalne: konkurs literacki. Łącznie nadesłano 926 prac plastycznych oraz 353 prace literackie z 264 placówek z Łodzi i  województwa łódzkiego. Jury konkursu, w którego skład weszli: prof. dr hab. Piotr Stachlewski (ASP w Łodzi), prof. dr hab. Krystyna Ratajska, prof. dr hab. Tomasz Cieślak (UŁ), dr Lidia Ignaczak (UŁ), wyłoniło 55 laureatów w pięciu kategoriach wiekowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 26 listopada 2013 roku podczas gali wręczenia nagród.

Oto fotoreportaż z finałowej gali, która odbyła się w auli gmachu Wydziału Filologicznego UŁ, al. Kościuszki 65.

Uczestników finałowej gali powitała dr hab. prof. UŁ Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej.

Do zgromadzonych zwrócił się także dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk. Następnie prelekcję o Łodzi Tuwima wygłosił dr hab. prof. UŁ Tomasz Cieślak.

Werdykt jury ogłosili dr hab. prof. UŁ Tomasz Cieślak                                                        i prof. dr hab. Piotr Stachlewski (ASP).

Nagrodzone prace odczytała dr Lidia Ignaczak.

Nagrody wręczał dzieciom — finalistom i laureatom konkursu — dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk we współpracy z jury oraz organizatorkami konkursu.

Laureaci, finaliści, rodzice, nauczyciele i przedstawiciele sponsorów w skupieniu wysłuchali krótkich wystąpień mówców; brawami nagradzali zwycięzców.

Znużone słuchaniem dzieci mogły rysować.

Miejsca studentów w auli zajęły dzieci.

Uroczystość zwieńczyła niespodzianka, występ dzieci z jednego z przedszkoli.

Z konkursem „Odkrywanie Tuwima” zorganizowanym przez Instytut Filologii Polskiej połączyła swoje obchody Roku Tuwima Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.
W seminarium: „Julian Tuwim – impresje muzyczne”, zorganizowanym przez BUŁ, udział wzięli jurorzy konkursu: prof. Krystyna Ratajska, prof. Tomasz Cieślak, dr Lidia Ignaczak. Uroczystościom w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego towarzyszył wernisaż prac plastycznych nadesłanych na konkurs „Odkrywanie Tuwima”. Wystawa potrwa do 15 stycznia 2014 roku.

 

About the Author: admin