Zaproszenie na konferencję organizowaną przez Koło Naukowe Edytorów „Tekst, pretekst, paratekst”

Koło Naukowe Edytorów działające przy Katedrze Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na studencko-doktorancką konferencję naukową „Tekst, pretekst, paratekst”, która odbędzie się 16 maja 2015 roku na Wydziale Filologicznym UŁ. Podczas spotkania pragnęlibyśmy przyjrzeć się rozmaitym sposobom funkcjonowania tekstu w literaturze, kulturze oraz projektowaniu graficznym. Pojęcie „tekstu” w naukach humanistycznych stwarza szerokie pole do analizy zagadnień związanych nie tylko z literaturoznawstwem, ale także edytorstwem naukowym, translatoryką czy też szeroko rozumianym designem. Chcielibyśmy, by wypunktowane poniżej zagadnienia stały się przyczynkiem do ożywczej dyskusji, do której zapraszamy studentów i doktorantów kierunków literaturoznawczych, kulturoznawczych i graficznych.

Tekst
• Przekład jako interpretacja, metafora, adaptacja
• Granica między inspiracją a plagiatem
• Ghostwriting tekstów literackich
• Literatura inspirowana innymi tekstami kultury (filmowymi, plastycznymi, muzycznymi etc.)
• Recepcja tekstów zapisanych a recepcja przekazów ustnych
• Komunikat graficzny kontra komunikat tekstowy
• Teksty i e-teksty
• Teksty nieodkryte/niezbadane/zapomniane/zakazane

Pretekst
• Literatura jako nieustający dialog – intertekstualność, powinowactwa między dziełami zamierzone i przypadkowe (?), literatura prze-pisana
• Tekst jako forma kompensacji traumy
• Graffiti – tekst w służbie społecznej
• Problemy edytorskie wynikające z pierwszej edycji tekstu – autografy, rękopisy, pierwodruki, wybór podstawy wydania
• Twórczość fanowska

Paratekst
• Funkcja i rola paratekstów (tytuł, przedmowa, dedykacja, motto, emendacje, okładka, projekt typograficzny, blurb, przypisy, ilustracje, teksty poboczne, glossy, posłowie) w utworach literackich w języku ojczystym, przekładach literackich, literaturze dokumentalnej i paradokumentalnej (pamiętniki, biografie, reportaże etc.)
• Promocja książki w mediach
• Typografia jako istotne narzędzie projektowania
• Granice ingerencji edytora w tekst

Propozycje wystąpień (15 minut) prosimy przesyłać za pomocą formularza na stronie www.kne.uni.lodz.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 kwietnia 2015. Opłata konferencyjna w wysokości 100 złotych zostanie przeznaczona na wydanie recenzowanego tomu zawierającego przesłane przez referentów teksty oraz bufet kawowy podczas spotkania. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres tekst.pretekst@gmail.com. Zapraszamy!
https://www.facebook.com/tekstpretekst

About the Author: Michał Kuran