Koło Naukowe Literatury i Kultury Staropolskiej zaprasza do udziału w konferencji Etos pracy w literaturze i kulturze

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2015 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173

w Łodzi.

Konferencja służyć ma przyjrzeniu się motywom związanym z pracą w literaturze i kulturze polskiej różnych epok. W referatach proponujemy uwzględnić następującą problematykę:

 

  • praca twórcza;
  • praca fizyczna;
  • praca nad sobą;
  • natchnienie;
  • blokada twórcza;
  • praca jako sens życia;
  • proces tworzenia;
  • praca a odpoczynek.

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 30 kwietnia 2015 roku. Prosimy o przesyłanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kolo.staropolska.ul@gmail.com (formularz zgłoszeniowy dostępny w drugim załączniku). Czas wystąpienia 20 minut (czyli 6 stron, czcionka 12, interlinia 1,5).

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 180 zł, z której pokrywamy koszty organizacyjne, materiały dla uczestników, jak też przerwy kawowe, a ponadto recenzję wydawniczą i druk tekstu w monograficznym tomie (jeśli uzyska on pozytywną opinię recenzenta). Noclegi i posiłki uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. O przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia poinformujemy drogą mailową
do dnia 8 maja 2015 roku.

 

Opiekun Koła Naukowego                                            Przewodniczący

dr hab. Michał Kuran                                                  lic. Klaudia Adamczewska

                                                                                        Z-ca przewodniczącego

mgr Michał Kamil Sadowski

                                                                                                  Sekretarze

mgr Paulina Poterała

lic. Anna Kaźmierska

About the Author: Michał Kuran