konkurs na najlepszą pracę magisterską

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ - ETAP UCZELNIANY

W etapie uczelnianym konkursu  mogą wziąć udział prace „obronione” do początku lipca danego roku, złożone w sekretariacie IFP  wraz z recenzjami oraz pismem przewodnim promotora. Wyniki etapu uczelnianego konkursu znane będą najpewniej dnia...

Informacje o konkursie ogólnopolskim im. Czesława Zgorzelskiego

Skład komisji konkursowej UŁ

Laureaci i finaliści Konkursu im. Cz. Zgorzelskiego z Uniwersytetu Łódzkiego