Lista starostów

Lista starostów na I roku studiów licencjackich i magisterskich filologii polskiej

I rok studiów licencjackich – starości roku i grup

I rok studiów magisterskich

II rok studiów magisterskich