rekrutacja

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się poprzez system

Internetowej Rejestracji Kandydatów UŁ

dostępny pod adresem https://rekrutacja.uni.lodz.pl