struktura

Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii

Katedra Edytorstwa

Katedra Historii Języka Polskiego

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu

Katedra Literatury Polskiej XX i XXI Wieku

Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Katedra Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych

Katedra Współczesnego Języka Polskiego

Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej