struktura

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

Pracownia Edytorstwa

Zakład Historii Języka Polskiego

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych

Zakład Współczesnego Języka Polskiego

Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej