władze instytutu

DYREKTOR

dr hab. prof. UŁ Danuta Kowalska

email: danutakowalska@uni.lodz.pl

pok. 3.93


 

WICEDYREKTOR

dr hab. prof. UŁ Michał Kuran

email: kuranmi@uni.lodz.pl

pok. 3.93


 

RADA KONSULTACYJNA

dr hab. prof. UŁ Tomasz Bocheński

prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros

prof. dr hab. Bogdan Mazan

dr hab. prof. UŁ Barbara Kudra

dr hab. Edyta Pałuszyńska

dr hab. prof. UŁ Krystyna Płachcińska

dr hab. Jolanta Fiszbak

prof. dr hab. Barbara Wolska

KOORDYNATORZY

ECTS (różnice programowe) — dr hab. prof. UŁ Michał Kuran

ECTS — ERASMUS (dla studentów i pracowników) dr Iwona Dembowska-Wosik

Biuletyn Polonistyczny — dr Katarzyna Burska (do niej zgłaszamy wszelkie wydarzenia, by jak najszybciej znalazły się w BP)

promocja dr Anna Lenartowicz-Zagrodna