konferencje

Data: 21 lutego 2015

Temat: Sen, marzenie, zaświaty w literaturze od antyku po współczesność

Organizator: Koło Naukowe Literatury i Kultury Staropolskiej

 

Spotkanie służyć ma przyjrzeniu się kategoriom estetycznym kojarzonym w literaturze polskiej różnych epok z motywami snu, marzenia i zaświatów. W referatach proponujemy uwzględnić następującą problematykę: jawa i sen; koszmar senny, mara; bezsenność; spełnione i stracone marzenia; idee, wizje, plany; iluzja, mrzonki, fantazje; przenikanie się światów; obrazy nieba i piekła; czas i przemijanie; podróż do zaświatów.

Konferencja odbędzie się w nowym budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego – ul. Pomorska 171/173. Na zgłoszenia oczekujemy do 6 stycznia 2015 roku. Prosimy o przesyłanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres:kolo.staropolska.UL@gmail.com.

 

Informacje dodatkowe: zaproszenie, formularz zgłoszeniowy