Dodano przez Małgorzata Kokot

Logopaedica Lodziensia – nowy numer

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego „Logopaedica Lodziensia” Nr 4 (2020). Rocznik „Logopaedica Lodziensia” powołano z myślą szerzenia najnowszych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji o różnej etiologii. To pismo interdyscyplinarne, łączące logopedię z takimi dyscyplinami nauki, jak językoznawstwo, medycyna, pedagogika czy psychologia. Obok rozpraw i artykułów o charakterze teoretyczno-metodologicznym i pragmatycznym, w „Logopaedica…” zamieszczane są wypowiedzi polemiczne, a także recenzje polskich i zagranicznych publikacji poświęconych […]

Interdyscyplinarne aspekty diagnozy I terapii logopedycznej

Logopedia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która bardzo szybko rozwinęła się w ostatnim dziesięcioleciu. Jej intensywny rozwój jest związany ze wzrostem zapotrzebowania społecznego wynikającego ze zwiększenia świadomości i wiedzy na temat zaburzeń mowy. W procesie diagnostyczno-terapeutycznym mowy najważniejsza jest rola logopedy, jednak najczęściej pełny sukces terapeutyczny osiąga się dopiero przy współpracy wielu specjalistów. Dlatego tak istotna […]

Łódzko-lubelskie spotkania językoznawców (UŁ-UMCS)

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie na IV spotkanie z cyklu „Łódzko-lubelskie spotkania językoznawców (UŁ-UMCS)”, które odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Ms Teams 12 grudnia 2020 r. o godz. 11.00. PROGRAM SPOTKANIA prof. dr hab. Feliks Czyżewski – „Imiona na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim jako problem badawczy (na marginesie prac nad Słownikiem)” dr hab. prof. UŁ […]

Rehabilitacja zaburzeń głosu

TEMATYKA Rehabilitacja głosu to praca nad poprawną emisją głosu, mająca na celu zwiększenie komfortu mówienia i obejmująca diagnostykę i terapię zaburzeń. Rehabilitacja zaburzeń głosu dotyczy głównie chorych po wszczepieniu implantu ślimakowego, z dysfonią czynnościową (chrypką), z chorobami organicznymi krtani (guzki głosowe, niedowłady, przerosty i porażenia fałdów głosowych), po mikrochirurgii krtani oraz po całkowitym usunięciu krtani (nauka mówienia przełykowego), z uwarunkowanymi hormonalnie […]

Dzień Edukacji Narodowej: pracownicy UŁ nagrodzeni

Podczas uroczystego Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, odznaczono i wręczono nagrody kilkuset pracownikom uczelni. W imieniu prezydenta RP, medale za długoletnią służbę wręczył wicewojewoda łódzki. Pani Doktor Monika Kaźmierczak z Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii została odznaczona brązowym medalem za długoletnią służbę. Źródło: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/den-pracownicy-ul-nagrodzeni  

Konferencja „Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”

19 października 2019 roku w Łodzi odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”, która została zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Obrady toczyły się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ znajdującym się przy ulicy Pomorskiej 171/173. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dra […]