Spotkanie informacyjne dla studentów studiów polskich z językiem angielskim

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

I roku studiów licencjackich (sem. 1 i 2) studiów polskich z językiem angielskim

w roku akademickim 2022/2023

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy studentów I roku studiów licencjackich (z 1 oraz z 2 semestru) studia polskie z językiem angielskim na spotkanie informacyjne 30 września (piątek), o godz. 14.00, w auli A5;

 

Dyrekcja IFPiL

 

Spotkanie informacyjne dla studentów polonistyki

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich filologii polskiej

w roku akademickim 2022/2023

 

Szanowni Państwo,

* zapraszamy studentów I roku studiów licencjackich filologii polskiej na spotkanie informacyjne 30 września (piątek), o godz. 12.30, w auli A4;

**studentów I roku studiów magisterskich filologii polskiej zapraszamy na spotkanie informacyjne 30 września (piątek), o godz. 10.00, w auli A4.

                                                           Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii

Środy z polonistyką na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Środy z polonistyką
Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Szanowni Nauczyciele,
mamy przyjemność zaprosić uczniów Państwa szkoły do uczestnictwa w cyklu
spotkań organizowanych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pt.
„Środy z polonistyką”.
Raz w miesiącu trzech wykładowców Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii będzie
prowadzić wykłady dla zaproszonych uczniów klas humanistycznych z liceów z Łodzi
i województwa łódzkiego. Tematyka wykładów została dobrana tak, aby zainteresować
młodzież polską kulturą, literaturą i językiem, budować więź z tym, co polskie, poszerzać
humanistyczne horyzonty, a jednocześnie stanowić pomoc w przygotowaniach do
egzaminu dojrzałości. Zaproponowane przez wykładowców tematy — dotykające
zagadnień literaturoznawczych i językoznawczych zarówno z perspektywy historycznej,
jak i współczesnej — zbiegają się z ich naukowymi zainteresowaniami i prowadzonymi
badaniami. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny spotkań.

Spotkania będą odbywać się w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Łódzkiego (Łódź, ul. Pomorska 171/173).
Zapisy przyjmujemy na wszystkie trzy wykłady proponowane w danym dniu.
Inicjatywa objęta została patronatem
Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ prof. dr hab. Joanny Jabłkowskiej
oraz Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii dr hab. prof. UŁ Danuty Kowalskiej

Na zajęcia obowiązują zapisy!
Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia na wykłady przyjmuje:
Joanna Mordzak
joanna.mordzak@uni.lodz.pl
504 828 823

W sumie w semestrze zimowym proponujemy pięć spotkań, podczas których
wygłoszonych zostanie piętnaście półtoragodzinnych wykładów.

Harmonogram zajęć przedstawia się następująco:

21 września 2022

(9.30-11.00) dr hab. prof. UŁ Małgorzata Mieszek
Główne tematy poezji polskiego baroku – od miłości i rozkoszy do próchna i śmierci

(11.15-12.45) dr Magdalena Lachman
Miasto w literaturze – literatura w mieście

(13.00-14.30) dr Anita Pawłowska-Kościelniak
Dlaczego zjeżony z gniewu jerzyk poleciał do Gniewa? Zagadki polskiej fleksji
i ortografii z perspektywy historycznej

19 października 2022

(9.30-11.00) dr hab. Katarzyna Kaczor-Scheitler
Mistycyzm hiszpański w poezji polskiego baroku

(11.15-12.45) dr Iwona Dembowska-Wosik
Od nieporozumień do porozumienia. Podstawy komunikacji międzykulturowej

(13.00-14.30) dr Magdalena Kuran
Czy w średniowiecznej bibliotece panowała cisza? O tym i innych tajemnicach dawnych bibliotek

23 listopada 2022

(9.30-11.00) dr hab. prof. UŁ Agnieszka Wierzbicka
Poznajemy style językowe – styl publicystyczno-dziennikarski

(11.15-12.45) dr hab. prof. UŁ Danuta Kowalska
Przeszłość w języku zamknięta

(13.00-14.30) dr hab. prof. UŁ Grażyna Zarzycka
Typy zakłóceń w komunikacji międzykulturowej

14 grudnia 2022

(9.30-11.00) dr hab. prof. UŁ Adam Mazurkiewicz
Katedra Jacka Dukaja – tekst i kontekst(y)

(11.15-12.45) dr Anetta Gajda
Schematyzm czy kreacyjność? Memy internetowe jako nowy gatunek dyskursu

(13.00-14.30) prof. dr hab. Ewa Woźniak
Od murarki do gościni, czyli o dziejach nazw żeńskich w polszczyźnie

11 stycznia 2023

(9.30-11.00) dr hab. prof. UŁ Katarzyna Jachimowska
Język polski a język migowy – dwa systemy, dwa światy

(11.15-12.45) dr Magdalena Wasąg
Mistrzowie inwencji. Ptaki w sztuce i literaturze

(13.00-14.30) dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk
Czy wolność przeszkadza w tworzeniu (literatury)?

 

ulotka_a4_srody_z_polonistyka_2022

Zmarła prof. dr hab. Alina Kowalczykowa (1936–2022)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 13 sierpnia 2022 r. zmarła w Warszawie

prof. dr hab. Alina Kowalczykowa (1936–2022),

wybitna badaczka literatury romantycznej i okresu dwudziestolecia międzywojennego, działaczka społeczna, niestrudzona organizatorka i świetna pedagog, doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. Jej postawa była pięknym świadectwem niezłomnej wiary w najważniejsze wartości i doskonałą realizacją etosu inteligenta. Dała się poznać jako Osoba o wielkiej wiedzy i życzliwości, szerokich zainteresowaniach badawczych, pracowitości i sumienności, otwartości i ciekawości świata.

Zawodowo związana była najdłużej z Instytutem Badań Literackich PAN, w którym pracowała od 1957 roku. W latach 1973–1982 wykładała na uczelni w Kielcach, zwolniona z pracy z powodów politycznych w stanie wojennym. Przez piętnaście lat, od 1982 do 1997 roku, była wykładowczynią Uniwersytetu Łódzkiego, prowadząc zajęcia z literatury polskiej XIX i XX wieku, kolportując prasę niezależną, organizując w swoim warszawskim mieszkaniu spotkania dla studentów z wybitnymi artystami i badaczami. Na łódzkiej polonistyce Pani Profesor pozostawiła swoich wychowanków: uczennice i uczniów, dbając o ich rozwój naukowy także z oddali, po latach.

Intensywnie i z oddaniem współpracowała z uczelniami w Białymstoku, Rzeszowie, Grodnie, Wilnie oraz ze środowiskiem nauczycieli-polonistów skupionych w Stowarzyszeniu Nauczycieli Humanistów Prowincja.

            Spośród licznych monografii i opracowań Pani Profesor warto wymienić m.in.: Liryki Słonimskiego 1918–1935 (1967), Romantyczni szaleńcy (1977), Manifesty romantyzmu 1790–1830 (1977), Programy i spory literackie w dwudziestoleciu. 1918–1939 (1978), Warszawa romantyczna (1987), Piłsudski i tradycja (1991), Słowacki (1994), Słownik literatury polskiej XIX wieku, z J. Bachórzem (1991), Świadectwo autoportretu (2008) oraz edycje Biblioteki Narodowej: Juliusz Słowacki. Krąg pism mistycznych (1982), Idee programowe romantyków polskich. Antologia (1991) i Juliusz Słowacki, Sen srebrny Salomei. Romans dramatyczny w pięciu aktach (1992).

Rodzinie i Najbliższym Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego

 

Pogrzeb Profesor Aliny Kowalczykowej odbędzie się w piątek, 26 sierpnia, o godzinie 12.00, na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 54/58.

 

Zmarł dr Józef Duk, były pracownik Katedry Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych UŁ

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 5 sierpnia 2022 roku zmarł

dr Józef Duk

były pracownik Katedry Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych UŁ,

autor biografii literackiej Juliana Przybosia i wydawca jego poezji,

autor studiów o polskiej poezji XX wieku.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ

Konkurs na najlepszą pracę
z zakresu komunikacji

Weź udział w konkursie na najlepszą pracę z zakresu komunikacji!

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie esejów na wybrane przez uczestnika cztery różne tematy, spośród dziesięciu tematów wskazanych przez Instytut.

 

Praca konkursowa powinna składać się z:

 • 3 krótkich esejów (max. 4000 znaków ze spacjami),
 • 1 eseju głównego (max. 10000 znaków ze spacjami).

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, a liczba wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu. Do udziału w nim zapraszamy studentów i absolwentów kierunków humanistycznych, w szczególności polonistyki oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

 

Nagrodą główną w konkursie jest stypendium stażowe o wartości 10.000,00 zł w Centrum Analiz Strategicznych IWS.

 

Tematy esejów:

 • Wpływ języka na kształtowanie rzeczywistości i prawa
 • Między przyswajalnością a konkretnością – czy da się uczynić akty prawne bardziej zrozumiałymi?
 • Nowomowa i jej przykłady we współczesności
 • Polityka językowa polski na gruncie przemian społecznych XXI wieku
 • Jurylingwistyka
 • Propaganda – czy to zjawisko wyłącznie negatywne?
 • Język jako narzędzie czynu zabronionego – czy znieważenie i zniesławienie powinny stanowić przestępstwo?
 • Internet jako współczesna agora
 • Wolność słowa i jej granice
 • Czy prawo stanowione wpływa na kształtowanie postaw społecznych?

Szczegóły na stronie internetowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

 

link: Konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji – INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI (iws.gov.pl)

Gala Absolwentów 2021/2022 – rejestracja na wydarzenie

Szanowni Państwo,

zgodnie z kilkuletnią tradycją Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego organizuje coroczną Galę Absolwentów. Tym razem do udziału w uroczystości chcielibyśmy zaprosić absolwentów studiów II stopnia, którzy obronili swoje prace magisterskie w roku akademickim 2021/22.

 

Tegoroczna Gala Absolwentów planowana jest 3 grudnia (sobota) o godz. 11.00 w Auli A1 budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173. W ramach wydarzenia przewidziane jest uroczyste wręczenie dyplomów zarejestrowanym absolwentom oraz liczne atrakcje towarzyszące.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod tym adresem.  Zarejestrowanie jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Gali. Rejestracja będzie prowadzona do 6 listopada.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu prosimy również o dopełnienie wszelkich formalności w dziekanacie i dostarczenie do 15 listopada oryginału dyplomu, który zostanie uroczyście wręczony podczas Gali. Uwaga! Absolwenci, którzy już się obronili, ale nie odebrali jeszcze dyplomu w dziekanacie, muszą w pierwszej kolejności dokonać procedury odbioru dyplomu, a dopiero po tym pozostawić go w dziekanacie na potrzeby Gali Absolwentów.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy bezpłatne wypożyczenie togi na czas uroczystości, biret akademicki z wyhaftowaną nazwą Wydziału, który absolwenci otrzymują na własność, a także skromny poczęstunek (lampka szampana + słodycze) po zakończeniu Gali.

Organizatorzy postarają się o obecność profesjonalnego fotografa, który będzie wykonywał zdjęcia podczas wręczania dyplomów oraz w czasie zbiorowego podrzucenia biretów. Będzie również istniała możliwość wykonania pamiątkowej fotografii (indywidualnej, ze znajomymi lub z rodziną) w todze na tle wydziałowej ścianki.

Do udziału w Gali zapraszamy naszych absolwentów wraz z ich rodzinami i przyjaciółmi. Zapewniamy nie tylko możliwość uroczystego odbioru dyplomu z rąk Dziekana Wydziału, ale także miłą atmosferę, okazję do spotkania ze znajomymi i niepowtarzalną szansę uwiecznienia swojego wizerunku w todze.

Chcielibyśmy, aby ten dzień stał się dniem szczególnym dla absolwentów Wydziału Filologicznego, dlatego serdecznie zachęcamy do udziału w tej wyjątkowej uroczystości.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Organizatorzy Gali Absolwentów Wydziału Filologicznego UŁ

✍️ Formularz rejestracyjny
📄 Informacja o przetwarzaniu danych dla osób dokonujących rejestracji na Galę Absolwentów Wydziału Filologicznego UŁ 2022 poprzez formularz internetowy

Źródło: http://filolog.uni.lodz.pl/?p=22078&doing_wp_cron=1658817880.9973120689392089843750

 

Terminarz rejestracji w systemie USOS na zajęcia fakultatywne (blok B, C, S, N) na studiach filologii polskiej I i II stopnia w roku akademickim 2022/2023

Terminarz rejestracji w systemie USOS na zajęcia fakultatywne

(blok B, C, S, N)

na studiach filologii polskiej I i II stopnia

w roku akademickim 2022/2023

 1. Blok B i S dla I roku studiów licencjackich oraz blok B dla III roku studiów licencjackich – 29.09.2022 od 19:00 – 12.10.2022 do 23:59.
 2. Blok B dla studiów magisterskich (I i II rok) oraz blok N (zajęcia dla niepolonistów) dla I roku studiów II stopnia – 27.09.2022 od 19:00 – 12.10.2022 do 23:59
 3. Rejestracja na zajęcia ogólnowydziałowe (blok C) odbędzie się w terminie 30.09.2022 od 19:00 – 12.10.2022 do 23:59

VI Konkurs im Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi ogłosiło VI edycję ogólnopolskiego konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej. Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku 2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, była też współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae Artis” oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji filmowej w Polsce.

 

Nagroda ma charakter finansowy i podobnie jak w roku ubiegłym jej wartość to 1000,00 zł.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy oprócz filmoznawców także polonistów, historyków, pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków, którzy ukończyli studia magisterskie pomiędzy 17 lipca 2021 a 15 lipca 2022.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć tutaj: http://filmoznawstwo.uni.lodz.pl/aktualnosci/item/403-vi-konkurs-im-prof-eweliny-nurczy%C5%84skiej-fidelskiej.

 

Z wyrazami szacunku,

Piotr Sitarski

 

Dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski
Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych

Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. +42 6655133, strona www

 

Oferta pracy

Drukarnia poszukuje młodej i ambitnej osoby na stanowisko dtp.

Mile widziane:

 • dobra znajomość języka polskiego, zasad pisowni i ortografii;
 • podstawy edytorstwa;
 • obsługa programów graficznych;
 • umiejętność współpracy w zespole.

Zapewniamy szkolenie, przewidujemy profesjonalne przygotowanie do pracy
w drukarni.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: biuro@proxima.lodz.pl