Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego dotyczący organizacji semestru letniego 2022

 

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję, że plan na zbliżający się semestr letni będzie układany w formie hybrydowej, co oznacza, że cześć zajęć będzie odbywała się w trybie zdalnym, a część stacjonarnie w budynku Wydziału (z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego). Wykłady – poza nielicznymi wyjątkami  – będą prowadzone zdalnie, ponieważ musimy odblokować duże sale na zajęcia w grupach.

Decyzja dotycząca formy przeprowadzania poszczególnych zajęć należy do kierownictwa kierunku. Decyzja ta będzie uwzględniać konieczność skomasowania zajęć przeprowadzanych w tym samym trybie lub zastosowania odpowiednich przerw pomiędzy zajęciami on-line i zajęciami w budynku.

Szczegółowe plany na semestr letni będą umieszczane na stronach jednostek i będą wskazywały na formę zajęć: zdalną lub stacjonarną.

Przypominamy Państwu, że w budynku Wydziału Filologicznego UŁ obowiązuje reżim sanitarny: zasłanianie ust i nosa odpowiednimi maseczkami, dezynfekowanie rąk, zachowanie odstępów. Proszę nie siadać obok siebie na zajęciach i w czasie przerw, rozmawiać wyłącznie w maseczkach. Wirus COVID-19 może spowodować – nawet przy lekkim przebiegu choroby – poważne powikłania. Prosimy tego nie lekceważyć.

 

                  Dziekan
Wydziału Filologicznego UŁ
prof. dr hab. Joanna Jabłkowska

 

 

Praca magisterska Magdaleny Gozdek pt. „Nazwy własne w „Odporze na odpowiedź kwestyj” (1579) Erazma Glicznera. Forma i funkcja” z I nagrodą za najlepsze magisterium w roku 2020 w kategorii językoznawstwo w XX edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego

Praca magisterska Magdaleny Gozdek pt. Nazwy własne w „Odporze na odpowiedź kwestyj” (1579) Erazma Glicznera. Forma i funkcja otrzymała I nagrodę za najlepsze magisterium w roku 2020 w kategorii językoznawstwo w XX edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego.

Promotorem wyróżnionej pracy była prof. UŁ dr hab. Ewa Woźniak z Zakładu Historii Języka Polskiego (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii WF UŁ). Mgr Gozdek jest aktualnie słuchaczką II roku Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ. Wyróżnione opracowanie naukowe zostanie opublikowane.

Tegoroczna laureatka dołączyła do grona zwycięzców konkursu wywodzących się z łódzkiej polonistyki. W przeszłości I nagrodę w Konkursie im. Profesora Czesława Zgorzelskiego otrzymały również obecne wykładowczynie Wydziału Filologicznego UŁ: dr Agnieszka Przybyszewska (laureatka VI edycji w kategorii literaturoznawstwo) oraz dr Anna Lenartowicz-Zagrodna (laureatka VIII edycji w kategorii językoznawstwo).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

NNW dla studentów i doktorantów UŁ 2021/2022

Szanowni Państwo,

 

Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów i  doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2021/2022. Roczna składka ubezpieczenia w tym zakresie wynosi  62 zł lub 73 zł (w zależności od wybranego wariantu). Ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl   i opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2021 r. (decyduje wpływ składki na konto). Spełnienie tych warunków powoduje, że ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki, czyli na okres 01.10.2021-30.09.2022r. Natomiast zapłata składki po dniu 15 grudnia 2021 r. skutkuje zawarciem umowy ubezpieczenia od następnego dnia po zaksięgowaniu składki na koncie. 

ZDALNE KSZTAŁCENIE — UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Szanowni Państwo!

 

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem ułatwiającym poznanie metod i zasad zdalnego kształcenia w UŁ. Plik do pobrania poniżej:

Wirtualny UŁ – pierwsze kroki (3)

 

Rekrutacja na studia podyplomowe „Edytorstwo tekstów literackich
i użytkowych”

 

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe UŁ „Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych”.

Serdecznie zapraszamy!

https://www.youtube.com/watch?v=oQ02KSaN_fg

Więcej informacji na:

http://edytorstwo.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/

https://www.facebook.com/edytorstwo.ul

Krystian Słomka vel Słomiński laureatem I Nagrody w II Konkursie Polskiego Towarzystwa Retorycznego na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą metody retoryki

Miło nam poinformować, że praca magisterska p. Krystiana Słomki vel Słomińskiego uzyskała pierwszą nagrodę w II Konkursie Polskiego Towarzystwa Retorycznego na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą metody retoryki.

Promotorem pracy jest Pan dr hab. Michał Kuran, prof. UŁ, kierownik Zakładu Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych w IFPiL.

Autorowi i promotorowi pracy serdecznie gratulujemy!

Zarządzenie Dziekana WF wprowadzające zasady prowadzenia zajęć zdalnych przez nauczycieli akademickich oraz zasady odbywania zajęć zdalnych przez studentów Wydziału

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowym Zarządzeniem (wraz z załącznikami) Pani Dziekan, wprowadzającym zasady prowadzenia zajęć zdalnych przez nauczycieli akademickich oraz zasady odbywania zajęć zdalnych przez studentów Wydziału.

Mgr Krystian Słomka vel Słomiński laureatem II Nagrody w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego w roku 2019

Mamy zaszczyt poinformować, że

Laureatem II NAGRODY XIX edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

za najlepsze magisterium w roku 2019 w zakresie literaturoznawstwa

został absolwent naszego Wydziału

mgr Krystian Słomka vel Słomiński

za pracę magisterską

Przekłady i parafrazy „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby kreowania wizerunku doskonałego władcy
przygotowaną w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ

pod opieką naukową prof. UŁ dr. hab. Michała Kurana.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Poradnik pracy zdalnej dla studentów UŁ – aktualizacja

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem pracy zdalnej przygotowanym przez dr Agnieszkę Wierzbicką.

Wirtualny UL – pierwsze kroki (2)

 

© Copyright - Instytut Filologii Polskiej i Logopedii