Dialektologiczny obóz naukowy na Orawie

W dniach 19-26 lipca 2018 r. członkowie Dialektologicznego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ, pod opieką prof. Ireny Jaros oraz prof. Katarzyny Sicińskiej uczestniczyli w dialektologicznym badawczym obozie terenowym w Zubrzycy Górnej na Orawie. Badania gwar orawskich zorganizowało Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolska Źródłem Tradycji” (zadanie „Etno-Wędrówki”), mającego na celu dokumentację i archiwizację aktualnego stanu zachowania tradycyjnej kultury ludowej na terenie Małopolski. Kierownikiem naukowym obozu był prof. Józef Kąś z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny znawca gwar południowomałopolskich, autor „Słownika gwar orawskich” oraz „Ilustrowanego leksykonu gwary i kultury podhalańskiej”.

Obóz stał się okazją do poznania gwary mieszkańców Orawy, ich kultury, tradycji i obyczajów. Uczestnicy badań terenowych usłyszeli na żywo gwarę górali orawskich, poznali leksykę z zakresu życia codziennego, stroju ludowego, kuchni regionalnej, świąt i obyczajów, wzięli udział w biesiadzie góralskiej, podczas której mieli okazję wysłuchać okolicznych pieśni ludowych oraz spróbować swoich sił w regionalnych tańcach. Studenci zwiedzili również Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, w którym znajduje się bogata ekspozycja architektury i przedmiotów codziennego użytku z regionu Orawy, oraz Zamek Orawski na Słowacji, zbudowany w XIII w., zamieszkiwany niegdyś przez właścicieli ziem na Górnej Orawie.

Podczas pobytu w Zubrzycy Górnej studenci łódzkiej filologii polskiej mogli wymienić się doświadczeniami i wrażeniami z badań ze studentami Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, którzy również byli uczestnikami obozu.