Doktor Marcin Maria Bogusławski gościem specjalnym spotkania ze studentami polonistyki

Organizatorką spotkania, które odbyło się 4 maja br., była dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk (Zakład Literatury Polskiej XX i XXI w.), która zaprosiła na swoje zajęcia ze specjalizacji „Publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna” gościa specjalnego, dra Marcina Bogusławskiego, filozofa i publicystę z UŁ. Gość opowiedział m.in. o swoich badaniach związanych z teatrem muzycznym, o krytyce muzycznej i o roli krytyka we współczesnym świecie.

Więcej informacji na temat spotkania można znaleźć na stronie FB Wydziału Filozoficzno-Historycznego (https://www.facebook.com/Wydz.Fil.Hist; wpis z 14 maja).