Dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk w grancie badawczym Uniwersytetu w Zagrzebiu

Dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI w. od lipca współpracuje z badaczami z Uniwersytetu w Zagrzebiu w międzynarodowym projekcie badawczym “Aktivno pamćenje i zaboravljanje u povijesti dječje književnosti” (“Active memory and forgetting in the history of children’s literature”).

“W projekcie współpracuję m.in. z prof. prof. Smiljaną Narančić Kovač i Sanją Lovrić Kralj z Učiteljski Fakultet (Faculty of Teacher Education) – mówi dr Wiśniewska-Grabarczyk. – Z prof. Narančić Kovač poznałyśmy się na konferencji berlińskiej Transformation and Continuity: Political and Cultural Changes in Children’s Literature from the Past Century to the Present Day; jak się okazało, nasze zainteresowania badawcze są zbliżone. Współpraca w międzynarodowym projekcie to doskonała okazja, by skonfrontować swoje badania na temat cenzury Polski Ludowej z koleżankami i kolegami-badaczami z zagranicznych ośrodków. Badania porównawcze nad cenzurowaniem literatury w Polsce Ludowej i krajach byłej Jugosławii (oraz w państwach bloku wschodniego) mogą wskazać wiele punktów wspólnych (i różnic) w mechanizmach zniewalania twórców i opresyjnych działaniach władzy”.

 

Wiadomość wygasa dnia 21.8.2021 r.