Dzieło in statu nascendi – proces twórczy w literaturze (25-26 listopada) – konferencja naukowa

Szanowni Państwo!

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI w. oraz Komisja Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą przy Łódzkim Oddziale PAN zapraszają na konferencję naukową Dzieło in statu nascendi – proces twórczy w literaturze (25-26 listopada) oraz na wieczór autorski z Zofią Turowską wokół książki biograficznej Gustaw. Opowieść o Holoubku.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Łódzkiego Oddziału PAN, w pałacu Kindermanna (ul. Piotrkowska 137/139, parter) oraz na platformie Teams (kod dostępu: g4rz2dk). Szczegółowy program – w załączniku.

Z poważaniem,
Marzena Woźniak-Łabieniec