Filologia polska – nowy program studiów I i II stopnia (studia stacjonarne)

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

Zapraszamy Kandydatów

do zapoznania się z nowym programem studiów I i II stopnia na rok akademicki 2019/2020

(studia stacjonarne)

Szanowni Państwo,

jeśli szukają Państwo rzetelnej i uporządkowanej wiedzy o języku polskim oraz literaturze i kulturze polskiej (studia I stopnia) lub zamierzają pogłębić wiedzę językoznawczą i literaturoznawczą w tym zakresie (studia II stopnia); jeśli chcą Państwo zyskać umiejętność samodzielnego śledzenia przemian kulturowych i przygotować się do świadomego uczestnictwa w kulturze – zapraszamy do zapoznania się z najnowszym programem studiów filologii polskiej, w którym znajdą Państwo nie tylko informacje na temat przedmiotów kierunkowych, ale także propozycje specjalności nauczycielskiej i różnorodnych  specjalizacji, umożliwiających rozpoczęcie kariery zawodowej w wielu sektorach rynku pracy, np. w mediach, redakcjach, w wydawnictwach, instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie, wysokimi kompetencjami językowymi (np. w jednostkach do spraw kontaktów z klientami, w działach promocji biur, urzędów, banków) ), a także znajomością literatury oraz umiejętnością interpretacji tekstu literackiego.

Zapraszamy do prześledzenia programów filologii polskiej na stronie internetowej: http://polonistyka.uni.lodz.pl/strony/programy-studiow/#toggle-id-1-closed

Życzymy Państwu trafnych i satysfakcjonujących wyborów,

Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii