III Łódzkie Seminarium Logopedyczne

Diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy

Dnia 22 września 2018 roku odbyło się III Łódzkie Seminarium Logopedyczne pt. Diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy, zorganizowane przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi logopedów, studentów, pracowników oświaty i służby zdrowia, że logopedia zajmuje się nie tylko diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, często seniorów.

mgr Joanna Hima (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Łódź)
Holistycznie o głosie i jego zaburzeniach

dr Janusz Konopacki (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, Łódź)
Techniki klinicznej interwencji logopedycznej w przypadkach radykalnych zabiegów operacyjnych w obrębie twarzoczaszki

dr Agnieszka Hamerlińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Strategie postępowania logopedycznego w przypadku usunięcia krtani

mgr Anna Stępniak (Prywatny Żłobek „Maluszek”, Kalisz)
Zaburzenia żucia i połykania u osób dorosłych – doniesienia z badań własnych

mgr Izabela Buczyńska (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, I Klinika Radioterapii i Chemioterapii, Oddział w Gliwicach)
Odczyn popromienny u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi w diagnozie i terapii logopedycznej

mgr Dominika Kozłowska-Wojnar (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej)
Rehabilitacja onkologopedyczna pacjentów po leczeniu nowotworów jamy ustnej

dr Renata Gliwa (Uniwersytet Łódzki)
Ocena przydatności TFS w logopedycznej diagnozie osób dorosłych

mgr Justyna Antczak-Kujawin (Uniwersytet Łódzki)
Metody wspomagające terapię logopedyczną osób z otępieniem alzheimerowskim

mgr Katarzyna H. Suchocka, mgr Marzena Ganczar – wykład szkoleniowy
(Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”)
Komunikacja–Interakcja–Rozwój (KIR) – Diagnoza kompetencji komunikacyjnej u osób z autyzmem