Informacja dla I i II roku studiów I stopnia kierunku filologia polska

Informacja dla I i II roku studiów I stopnia kierunku filologia polska

Informujemy, że w semestrze letnim 2018/2019 obowiązywać będzie nowy podział na grupy.

I rok: zlikwidowana jest 3 grupa z semestru zimowego, w związku z czym 1 i 2 grupa pozostają bez zmian, natomiast dotychczasowa 4 grupa, będzie grupą 3, a dotychczasowa 5 grupa, będzie grupą 4 (od semestru letniego 2018/2019).

II rok: zlikwidowana jest 3 grupa z semestru zimowego, więc od semestru letniego 2018/2019 działać będą tylko 2 grupy dziekańskie.