Informacja dotycząca opłat
za nadliczbowe zajęcia dydaktyczne

Szanowni Państwo,

liczba punktów zebranych w ciągu całych studiów nie może przekroczyć 180 ECTS na studiach I stopnia i 120 ECTS na studiach II stopnia (tylko w ramach tych punktów zajęcia są bezpłatne). Przekroczenie tej liczby pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłaty za zajęcia ponad limit (tj. nieobjęte planem studiów). Dotyczy to pojedynczych przedmiotów dołączonych do planu zajęć, jak i wybranych przez Państwa specjalności / specjalizacji:

na studiach I stopnia – wybrana druga specjalność / specjalizacja będzie płatna, ponieważ nie mieści się w programie zajęć (realizując ją, przekraczają Państwo 180 ECTS);

na studiach II stopnia – jedna specjalność / specjalizacja wkalkulowana jest w program studiów i tylko druga jest płatna; jedynym wyjątkiem jest wariant programu zawierający blok N (dla niepolonistów) – nie przewiduje on realizacji żadnej specjalizacji w ramach polonistycznego programu, więc jeśli student podejmie decyzję o  realizacji którejś specjalizacji, musi ją opłacić.

Na Wydziale Filologicznym UŁ opłaty za zajęcia poza siatką wynoszą: opłata minimalna (za jeden przedmiot) ‒ 200 zł, opłata maksymalna (za więcej niż jeden przedmiot) – 400 zł (Uchwała Senatu nr 416, podjęta na 25. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020, w dniu 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim roku ak. 2019/ 2020 oraz Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 8 maja 2019 roku wraz załącznikiem 15. do owego zarządzenia).

Formularz, który trzeba wypełnić, by dokonać opłaty za nadliczbowe zajęcia / specjalizację, znajduje się na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii, mogą go Państwo również pobrać w dziekanacie (pokój 3.53). Na formularzu znajdą Państwo terminy opłat (w przypadku polonistycznych specjalizacji, które uruchamiane są w 2. semestrze / letnim, opłaty trzeba dokonać do 25 lutego). Uiszczają Państwo opłatę poprzez indywidualne konto w USOSie (zakładka: płatności). W przypadku rezygnacji z nadliczbowej specjalizacji, opłata nie jest zwracana.

Formularz do pobrania także tu: IMGi_20191125_0001