Informacja o uruchomionych specjalizacjach na kierunku filologia polska

Informujemy, że w semestrze 2 w roku akademickim 2022/2023 uruchomione zostaną następujące specjalności / specjalizacje na kierunkach filologia polska I i II stopnia (rok I)
Studia I stopnia (rok I)
Specjalizacje
I. Specjalizacja glottodydaktyczna
II. Specjalizacja edytorstwo tekstów literackich i użytkowych (dwie grupy)
III. Specjalizacja: publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna
Specjalności
I. Specjalność nauczycielska (dwie grupy)

Studia II stopnia (rok I)
I. Specjalizacja: komunikacja internetowa
II. Specjalizacja: nauczanie języka polskiego jako obcego
III. Specjalizacja podstawy grafiki komputerowej

Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń nie zostaną uruchomione następujące specjalizacje
Studia I stopnia
• Specjalizacja: komunikowanie publiczne
Studia II stopnia
• Specjalizacja: literatura dla dzieci i młodzieży