Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Radość. W kręgu staropolskiego doświadczenia radości i śmiechu”
(19–20 kwietnia 2021 r.)

Szanowni Państwo,

 

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego przy udziale Koła Naukowego Literatury i Kultury Staropolskiej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Radość. W kręgu staropolskiego doświadczenia radości i śmiechu”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018, Pobierowo 2019, konferencja online w 2020), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się online na platformie Ms Teams w dniach 19–20 kwietnia 2021.

W skład komitetu organizacyjnego wchodzą członkowie redakcji pisma: dr hab. Maria Barłowska prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) — dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz (Instytut Badań Literackich. Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w.) — dr hab. Dariusz Dybek (Uniwersytet Wrocławski) — dr hab. Michał Kuran prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) — dr hab. Witold Wojtowicz prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie).

Kolejną naszą konferencję poświęcamy następującym kręgom tematycznym:

  • kultura śmiechu i radości, jej tradycje, ars iocandi
  • radość i śmiech a moralistyka religijna i świecka
  • doświadczenie radości w traktatach pedagogicznych
  • radość a kreowanie wzorców osobowych
  • radość i śmiech w staropolskim teatrze
  • formy literackie i ich związek z doświadczeniem radości i śmiechu (satyra, epos, kazanie, żywot, komedia, traktat, dialog i in.)
  • sylwetki staropolskich żartownisiów
  • szukanie powiązań: relacje między dziełami, ludźmi, zdarzeniami, miejscami w kontekście śmiechu

Nie wyznaczamy sztywnych ram chronologicznych, choć interesuje nas przede wszystkim szeroko pojęta literatura (i kultura) do końca XVIII wieku, obecne w niej doświadczenie radości i śmiechu. Materiał do rozważań mogą stanowić teksty literatury „wysokiej”, jak i „popularnej” czy wręcz związanej z folklorem. Interdyscyplinarność wyraża także zainteresowanie „pogranicznymi” formami literackimi czy paraliterackimi (w naszym dzisiejszym rozumieniu). Czekamy na twórcze i odkrywcze propozycje, podejmujące tematykę konferencji.

Zapraszamy zwłaszcza doktorantów, a także „młodych” naukowców tuż po uzyskaniu stopnia doktorskiego. Konferencja ta jest przede wszystkim dla nich. Mile widziane są również propozycje złożone przez studentów, zainteresowanych dawną kulturą i literaturą, uczestników kół naukowych – przyszłych „staropolan”. Wraz z badaczami średniego pokolenia tworzymy w „Spotkaniach z Meluzyną” miejsce do poszukiwań, prób i wzajemnie inspirujących dyskusji.

Na zgłoszenia tematów (nadsyłanych pocztą lub drogą e-mailową z potwierdzeniem odbioru) wraz ze streszczeniem oczekujemy do 14 marca 2021 roku. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo dokonywania selekcji wśród nadesłanych propozycji. Zgłoszenia należy dostarczyć drogą mailową na adres: literatura.dawna@uni.lodz.pl

Nie przewidujemy opłat konferencyjnych.

Informacje o przyjęciu referatów, także szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane do 21 marca 2021 roku.

kierownik naukowy Michał Kuran, sekretarz Aleksandra Goszczyńska

 

 

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

e-mail: kolo.staropolska.ul@gmail.com

Wiadomość wygasa dnia 21.4.2021 r.