Kolejny numer pisma „Brak Słów” już dostępny. Zachęcamy do lektury!

Studenci specjalizacji „Publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna” zachęcają do lektury kolejnego numeru pisma „Brak Słów”. Periodyk ukazuje się dzięki niesamowitemu zaangażowaniu grupy studentów z drugiego i trzeciego roku polonistyki. Nad pracami czuwa i działania młodych adeptów pióra wspiera dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku.

Twórcy zapraszają na stronę pisma (http://brakslow.uni.lodz.pl/) oraz na fanpage na FB (https://www.facebook.com/brakslow.uni.lodz).