Konferencja naukowa „Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”
19.10.2019 r.

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii

Uniwersytetu Łódzkiego

 

serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej

Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

19 października 2019 roku (sobota)

Cel konferencji

Logopedia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która bardzo szybko rozwinęła się w ostatnim dziesięcioleciu. Jej intensywny rozwój wynika z zapotrzebowania społecznego i większej świadomości na temat zaburzeń mowy.

Tegoroczna konferencja jest okazją do spotkania specjalistów różnych dziedzin, w kręgu zainteresowań których znajdują się biologiczne i społeczne uwarunkowania mowy. Wydarzenie to da możliwość ukazania logopedii jako dziedziny o interdyscyplinarnych podstawach oraz przyczyni się do kontynuacji dyskusji i współpracy specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom i dorosłym z zaburzeniami mowy i języka. Do udziału w dyskusji zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin: logopedów, audiologów, foniatrów, pedagogów, psychologów, ortodontów, fizjoterapeutów, genetyków, językoznawców, co pozwoli na wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja.

Liczymy, że spotkanie specjalistów różnych dyscyplin będzie konstruktywne w celu stworzenia wspólnej wielospecjalistycznej przestrzeni dla diagnozy i terapii na miarę XXI wieku.


Komitet naukowy

prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Toruń)
prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski (Łódź)
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska (Łódź)
dr hab. prof. UP Grażyna Gunia (Kraków)
dr hab. prof. UŁ Irena Jaros (Łódź)
dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza (Łódź)
dr hab. prof. UP Mirosław Michalik (Kraków)
dr hab. prof. UG Stanisław Milewski (Gdańsk)
dr hab. n. med. prof. UM Tadeusz Pietras (Łódź)
dr hab. prof. UŁ Danuta Pluta-Wojciechowska (Łódź)
dr hab. prof. UKW Dorota Podgórska-Jachnik (Bydgoszcz)
dr hab. prof. UAM Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Poznań)
dr hab. prof. APS Sławomir Śniatkowski (Warszawa)
dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak (Lublin)

Kierownik organizacyjny: dr hab. prof. UŁ Irena Jaros

Sekretarz: dr Ewelina Zając, mgr Mateusz Szurek


Proponujemy udział w następujących warsztatach

1. dr Agnieszka Hamerlińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Mowa przełykowa i przetokowa, czyli o terapii logopedycznej osób po laryngektomii całkowitej

2. mgr Dominika Kozłowska-Wojnar (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu)

Zaburzenia mowy, zaburzenia przełykania, rurka tracheotomijna u pacjentów po leczeniu onkologicznym nowotworów jamy ustnej

3. mgr Aleksandra Wojciechowska (Centrum Diagnozy i Terapii NEUROSENSOREK, Łódź)

Wpływ małej i dużej motoryki na rozwój mowy w aspekcie terapii integracji sensorycznej

4. mgr Ewelina Retelewska-Guc (Centrum Diagnozy i Terapii NEUROSENSOREK, Łódź)

Dobór odpowiednich pozycji do karmienia w oparciu o metody neurofizjologiczne na podstawie własnych doświadczeń

Liczba miejsc na warsztatach ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!


Nadsyłanie zgłoszeń, opłata za udział w konferencji i warsztatach

1. uczestnictwo czynne

  • do 19 maja 2019 r. – zgłoszenie czynnego uczestnictwa wraz z abstraktem – formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/ (organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych tematów);
  • do 31 maja 2019 r. – potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia tematu wystąpienia;
  • do 10 czerwca 2019 r. – uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł (opłata obejmuje: udział w obradach i warsztatach, zaświadczenie o czynnym uczestnictwie, materiały konferencyjne, obiad, udział w przerwach kawowych oraz publikację tekstu po otrzymaniu pozytywnej recenzji. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu, śniadania oraz kolacji. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi).

2. uczestnictwo bierne

  • do 1 września 2019 r. – zgłoszenie biernego uczestnictwa i wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/ (o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!);
  • do 15 września 2019 r. – po otrzymaniu potwierdzenia udziału w konferencji uiszczenie opłaty w wysokości 150 zł, opłata dla studentów studiów stacjonarnych, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych na UŁ: „Logopedia medialna z logopedią ogólną” i „Neurologopedia”: 90 zł (opłata obejmuje udział w konferencji i warsztatach, zaświadczenie o biernym uczestnictwie, materiały konferencyjne, udział w przerwach kawowych. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi);

NOWOŚĆ!

  • bierne uczestnictwo (konferencja + warsztaty) z możliwością publikacji nadesłanego tekstu w czasopiśmie „Logopaedica Lodziensia” lub monografii wieloautorskiej – po uzyskaniu pozytywnych recenzji – koszt udziału: 250 zł lub 200 zł dla studentów studiów stacjonarnych i doktorantów.

 

Adres mailowy: konferencjalogopedia@uni.lodz.pl

Strona internetowa konferencji: https://logopedia.konferencja.uni.lodz.pl/