Konferencja naukowa: „Wiek XIX na lekcjach języka polskiego. Literatura – język – kultura – historia” (6-7 kwietnia 2020 roku)

Uniwersytet Łódzki,

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Śląski,

Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego
i Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku zapraszają literaturoznawców i językoznawców do udziału w konferencji naukowej

 

Wiek XIX na lekcjach języka polskiego. Literatura – język – kultura – historia 

Przedmiotem rozważań chcielibyśmy uczynić obecność szeroko pojętej kultury wieku XIX na lekcjach języka polskiego. Interesować nas będą zwłaszcza teksty literackie i paraliterackie (np. listy i pamiętniki) oraz ich fragmenty, które są, były lub powinny być obecne na szkolnych lekcjach. Podobnie – szkolne odwołania do języka, kultury i historii tego stulecia. Refleksja mogłaby dotyczyć edukacji we wszystkich typach szkół – także zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Ze względu na dydaktyczny charakter konferencji chętnie przyjmiemy zarówno syntetyczne artykuły teoretyczne, prace analityczne (nowe interpretacje szkolnych lektur i tekstów podręcznikowych), jak i ujęcia praktyczne (scenariusze lekcji).

 

Przykłady zagadnień, które mogłyby zostać poruszone na konferencji:

  • szkolny kanon lektur dziewiętnastowiecznych – wczoraj i dziś;
  • teksty dziewiętnastowieczne we fragmentach i sposoby ich szkolnej prezentacji;
  • nowe interpretacje szkolnych tekstów lekturowych;
  • literatura, kultura i język XIX wieku w dawnej szkole;
  • historia, kultura i język XIX wieku jako konteksty polonistycznej edukacji;
  • stare teksty – nowe metody dydaktyczne;
  • dziewiętnastowieczność przedstawiana w

Przedstawiona lista zagadnień stanowi propozycję i nie jest zamknięta. Przewidywany termin konferencji: 6-7 kwietnia 2020 roku.

Materiały planujemy opublikować w czasopiśmie „Czytanie Literatury” oraz w monografii zbiorowej w Uniwersytecie Łódzkim.

Tematy referatów wraz z kilkuzdaniowymi informacjami o ich treści oraz danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu, e-mail) prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2020 roku pocztą elektroniczną na adres: zaklad.dydaktyki@uni.lodz.pl

Informujemy, że przewidujemy opłaty konferencyjne wysokości 400 zł. Opłatę należy wnieść do 31 marca 2020 r. Numer konta bankowego: Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538 IBAN: PL / BIC (SWIFT): ALBPPLPW. W przypadku osób spoza Polski jest możliwość wpłaty gotówką w dniu konferencji. Oferujemy rezerwację miejsc w  hotelu, koszty noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejscem obrad będzie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie (6 kwietnia) oraz Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku (7 kwietnia).

Komitet organizacyjny: dr hab. Danuta Krzyżyk, prof. UŚ dr hab. Barbara Szargot, prof. UJD dr hab. Maciej Szargot, prof. UŁ dr hab. Agnieszka Klimas (UJD)

dr hab. Andrzej Borkowski (IKRiBL, UPH), dr Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza (UŁ),

mgr Justyna Siemion (Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego)

mgr Ines Załęska-Olszewska (UJD)

mgr Bartosz Stuła (UJD)

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa – Wiek XIX