Konkurs pisarski „Polonistycznym piórem” dla studentów polonistyki

Ogłoszenie konkursu pisarskiego Polonistycznym piórem

(edycja I, rok akademicki 2019/2020)

Drodzy Studenci,

kierując się chęcią wspierania talentów pisarskich wśród adeptów łódzkiej polonistyki, władze Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ postanowiły ogłosić pierwszą edycję konkursu pisarskiego Polonistycznym piórem.

 

Temat przewodni tegorocznej edycji: Kiedy rozmawiamy…

Forma wypowiedzi: esej

Termin składania prac upływa 20 marca 2020.

Miejsce składania prac:

Prace należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173 w Łodzi, pok. 3.94 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00).

Do zgłoszenia trzeba dołączyć formularz zgłoszeniowy i zgodę na administrowanie danych osobowych, które można pobrać ze strony Instytutu.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo w Regulaminie

 

Powołujemy jednocześnie komisję w składzie:

prof. Maria Berkan-Jabłońska

prof. Małgorzata Domagalska

prof. Arkadiusz Morawiec

prof. Magdalena Pietrzak

prof. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

W imieniu władz Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii

dr hab. Danuta Kowalska, prof. UŁ