Krystian Słomka vel Słomiński laureatem I Nagrody w II Konkursie Polskiego Towarzystwa Retorycznego na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą metody retoryki

Miło nam poinformować, że praca magisterska p. Krystiana Słomki vel Słomińskiego uzyskała pierwszą nagrodę w II Konkursie Polskiego Towarzystwa Retorycznego na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą metody retoryki.

Promotorem pracy jest Pan dr hab. Michał Kuran, prof. UŁ, kierownik Zakładu Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych w IFPiL.

Autorowi i promotorowi pracy serdecznie gratulujemy!