LUDYCZNOŚĆ W (GLOTTO)DYDAKTYCE – międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka, 17–18 maja 2019

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ JUBILEUSZOWĄ

Szanowni Państwo,
informujemy, iż Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, organizuje w dniach
17–18 maja 2019 roku
międzynarodową konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną:
LUDYCZNOŚĆ W (GLOTTO)DYDAKTYCE
Poprzednie konferencje organizowane przez Koło Naukowe Glottodydaktyków zakończyły się sukcesem, a prezentowane referaty zostały wydane w recenzowanych tomach pokonferencyjnych.
W maju 2019 roku Koło Naukowe Glottodydaktyków obchodzi jubileusz. Mija bowiem 10 lat od założenia Koła, co czyni konferencję doskonałą okazją do wspólnego świętowania. W związku z tym na piątkowy wieczór zaplanowano atrakcję, która nie tylko zintegruje uczestników, ale również pozwoli uczcić tę wyjątkową rocznicę.
Założeniem konferencji jest spotkanie studentów i doktorantów kierunków filologicznych oraz neofilologicznych, badaczy języka, kultury, literatury. Zapraszamy glottodydaktyków zajmujących się nauczaniem języków obcych (szczególnie języka polskiego jako obcego/drugiego) oraz dydaktyków języka ojczystego.
Celem konferencji jest przedstawienie różnych aspektów ludyczności wykorzystywanej w trakcie procesu nauczania. Referaty dotyczyć mogą zarówno kwestii teoretycznych – odnoszących się do metodyki nauczania, zagadnień kulturoznawczych oraz językoznawczych, jak i do praktycznego wykorzystania elementów ludycznych w pracy dydaktycznej. Tematy mogą obejmować m.in. zagadnienia z zakresu:
 wykorzystania strategii ludycznej w nauczaniu języków;
 poszczególnych technik ludycznych w dydaktyce;
 miejsca gier we współczesnej kulturze oraz w nauczaniu/uczeniu się;
 różnych aspektów ludyczności;
 sposobów adaptacji piosenek, filmów i seriali na potrzeby lekcji;
 pracy z wykorzystaniem technik ludycznych w grupach zróżnicowanych wiekowo i kulturowo.

Wymienione zagadnienia to jedynie ogólne propozycje, chętnie przyjrzymy się także innym tematom zaproponowanym przez Państwa.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz tematu wystąpienia, które może mieć formę:
a) referatu (czas wystąpienia – 15 minut);
b) posteru (czas wystąpienia będzie zależny od liczby zgłoszeń);
c) warsztatów (czas prowadzenia 30–45 minut)
Uczestnicy zagraniczni mogą wygłosić swój referat online, korzystając z komunikatora internetowego Skype.
Zachęcamy do udziału w konferencji oraz w dyskusji i warsztatach.
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń wraz z formularzem

do 18 lutego 2019 roku na adres:
kng.konf@gmail.com
Formularz do pobrania na stronie internetowej Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej w zakładce Konferencje oraz Koło Naukowe.
Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty publikacji, atrakcji pierwszego dnia, przerw na kawę, koszty manipulacyjne oraz materiały konferencyjne) to:
 150 zł dla uczestników z referatami oraz dla osób prowadzących warsztaty;
 100 zł dla korzystających z możliwości wystąpienia online i autorów posterów. (Postery nie będą drukowane. W przypadku chęci przekształcenia plakatu w referat koszt uczestnictwa to 150 zł, a decyzja musi zostać podjęta w momencie dokonywania wpłaty.)
Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres poczty elektronicznej.
W imieniu organizatorów:

Komitet naukowy:

dr hab. Edyta Pałuszyńska

dr Michalina Biernacka

Sekretarze konferencji:

mgr Paulina Kaźmierczak

mgr Agnieszka Banach

Małgorzata Syrek

tel.: +48 42 665 51 06, fax: +48 42 665 52 54
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
e-mail: filolog@uni.lodz.pl
www.filolog.uni.lodz.pl