mgr Justyna Groblińska laureatką XX edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego
na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane
z województwem łódzkim

Z wielką radością informujemy, że absolwentka Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Pani mgr Justyna Groblińska otrzymała nagrodę  Marszałka Województwa Łódzkiego w XX edycji Konkursu na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w kategorii prac dyplomowych  za pracę magisterską: „Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi”
Praca powstała w celu zbadania najnowszych nieoficjalnych urbanonimów Łodzi, tj. nazw miejskich Łodzi, funkcjonujących w potocznym języku łodzian. Praca jest wartościowym i unikatowym opracowaniem, które dokumentuje współczesne realia miasta i regionu. Autorka napisała pracę dzięki łodzianom i mieszkańcom całego województwa na co dzień żyjącym i pracującym w Łodzi.

 

Więcej szczegółów na temat wydarzenia: https://www.lodzkie.pl/edukacja/autorzy-najlepszych-prac-zwi%C4%85zanych-z-wojew%C3%B3dztwem-%C5%82%C3%B3dzkim-w-2019-roku-nagrodzeni