Mgr Krystian Słomka vel Słomiński laureatem II Nagrody w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego w roku 2019

Mamy zaszczyt poinformować, że

Laureatem II NAGRODY XIX edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

za najlepsze magisterium w roku 2019 w zakresie literaturoznawstwa

został absolwent naszego Wydziału

mgr Krystian Słomka vel Słomiński

za pracę magisterską

Przekłady i parafrazy „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby kreowania wizerunku doskonałego władcy
przygotowaną w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ

pod opieką naukową prof. UŁ dr. hab. Michała Kurana.

 

Serdecznie gratulujemy!