Konferencja dialektologiczna
„Języki i dialekty na pograniczach, Kresach i peryferiach
In memoriam Professoris Slavomiri Gala


POBIERZ – program konferencji