Najnowsza książka prof. Doroty Samborskiej-Kukuć pt. „Henryk Sienkiewicz – pryzmaty czytania. Studia i szkice literackie”

D. Samborska-Kukuć, Henryk Sienkiewicz – pryzmaty czytania. Studia i szkice literackie, Kraków: Collegium Columbinum 2018, ss. 226.

Zasygnalizowane tytułem „pryzmaty czytania” oznaczają rozmaite ujęcia metodologiczne, których instrumentaria pozwoliły inaczej niż dotychczas otworzyć dzieła tego utalentowanego pisarza i zobaczyć je w nowym świetle – nie zawsze przecież korzystnym tak, jak nie wszystko, co Sienkiewiczowskie było fotogeniczne.
Te nowe odczytania, m.in. Barthesowski pryzmat rokoszy tekstu, który pozwolił odmiennie niż dotąd przeczytać słynny esej W. Gombrowicza o Sienkiewiczu czy genderowe ujęcie en mass Sienkiewiczowskiego dzieła, jak również sformułowana i przetestowana nowa teoria badawcza, tj. cyrkumstancje lekturowe a sensoryczność czytania, mogą przyczynić się do nowoczesnego, bardziej świadomego odbioru dzieł twórcy Bez dogmatu.
Książka traktuje więc przede wszystkim o czytaniu, o smakowaniu wyrafinowanego słowa, choćby smak ten, z początku słodki, pozostawiał w ustach gorycz. Jeśli czytanie może być sensualną przyjemnością połączoną z rozpoznawaniem i konstatacją defiguracji, dzieła Sienkiewicza nadają się do tego znakomicie.