Logopedia z audiologią (studia I stopnia)

I rok

dr hab. R. Marciniak-Firadza, prof. UŁ W30 Fonologia i fonetyka artykulacyjna 2 Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesłanie materiałów w formie prezentacji w Powerpoint.

dr hab. T. Pietras, prof. UM W15 Podstawy psychiatrii z elementami psychopatologii i geriatrii W trakcie ustaleń – planowane przesłanie części materiału do studentów.

Pozostałe zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

dr hab. T. Woźniak, prof. UŁ W15 Metodyka postępowania logopedycznego 1 Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesłanie materiałów w formie prezentacji w Powerpoint. Zaliczenie na podstawie mini-testu.

dr hab. A. Wróbel, prof. UŁ W30 Pedagogika pierwszych etapów edukacyjnych Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesłanie studentom materiałów dostosowanych do zdalnej formy przekazu.

dr hab. B. Burska-Ratajczyk W15 Językoznawcze podstawy logopedii 1

ĆW15 Językoznawcze podstawy logopedii 1

Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.
dr I. Ejsmunt-Wieczorek ĆW30 Fonologia i fonetyka artykulacyjna 2 Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesyłanie materiałów z ćwiczeniami na odróżnianie upodobnień międzywyrazowych i fonetyki międzywyrazowej; teksty do zapisania pismem fonetycznym.

dr J. Witkowska W30 Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

ĆW15 Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

Kontakt mailowy z wykładowcą.

sposób realizacji zajęć:

Skype – prowadzenie wykładów oraz przesyłanie konspektów z głównymi zagadnieniami

sposób realizacji zajęć:

po stronie wykładowcy – wybór dostępnej elektronicznie literatury, opracowanie zagadnień oraz pytań o charakterze otwartym, problemowym, prowadzenie konsultacji mailowych;

po stronie studentów – czytanie wskazanej literatury i mailowe odpowiedzi na pytania otwarte, wymagające przemyślenia poznanych treści, wyciągnięcia wniosków, wymyślenia zastosowań.

dr A. Witusik ĆW15 Podstawy psychiatrii z elementami psychopatologii i geriatrii W trakcie ustaleń – planowane przesłanie części materiału do studentów.

Pozostałe zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

dr E. Zając ĆW30 Fonologia i fonetyka artykulacyjna 2 Kontakt mailowy z wykładowcą,

prace zdalne (m. in. zapisywanie tekstów fonetycznie)

mgr M. Conio Język angielski Kontakt mailowy ze studentami: logopediaangielski@gmail.com

Dodatkowy chat mailowy w godzinach

konsultacji: środa godz. 10.00-11.00.

Przesyłanie materiałów wraz z kluczami

odpowiedzi.

Planowane zajęcia na platformie Moodle.

Dostęp do kursu SJO na platformie Moodle Grammatix.

mgr M. Szurek ĆW15 Metodyka postępowania logopedycznego Kontakt mailowy ze studentami.

Zajęcia online w czasie rzeczywistym na Office 365 Ms Teams.

Studenci otrzymają opracowane materiały w postaci skryptów oraz pytania kontrolne i zagadnienia do opracowania.

II rok

dr hab. R. Marciniak-Firadza, prof. UŁ W15 Zaburzenia komunikacji językowej – oligofazja Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesłanie materiałów w formie prezentacji w Powerpoint.

dr hab. T. Woźniak, prof. UŁ W15 Zaburzenia komunikacji językowej – afazja

ĆW15 Zaburzenia komunikacji językowej – afazja

Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesłanie materiałów w formie prezentacji w Powerpoint.

Dodatkowe wskazanie obejrzenia filmów w Internecie:

Układ nerwowy – https://www.youtube.com/watch?v=hqYebi7cVTY

Tajemnice mózgu cz. 1. – https://www.youtube.com/watch?v=3T4dVuJe9-g

Mózg – wszechświat pełen tajemnic cz. 5. https://www.youtube.com/watch?v=1phhAVLAnSA

Afazja – https://www.youtube.com/watch?v=cvKzPhKF0R0

Zaliczenie w formie kolokwium dotyczącego elementów neuroanatomii i mózgowej organizacji mowy.

Treści wchodzą w skład kolokwium i egzaminu końcowego, nie wymagają odrębnego zaliczenia

dr I. Kocemba W30 Neuropsychologia Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesłanie materiałów w formie prezentacji w Powerpoint wraz z krótką notatką.

dr J. Ledzion ĆW30 Akustyka mowy z elementami psychoakustyki
dr K. de Lazari-Radek W15 Etyka Prowadzenie zajęć w formie e-lerningu.
dr R. Gliwa W15 Zaburzenia komunikacji językowej – dyzartria

ĆW15 Zaburzenia komunikacji językowej – dyzartria

ĆW15 Zaburzenia komunikacji językowej – afazja

Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesłanie materiałów w formie prezentacji w Powerpoint z nagranym obrazem video oraz dźwiękiem audio.

Planowane zajęcia na platformie Moodle.

dr E. Zając ĆW15 Alternatywne sposoby porozumiewania się Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesłanie materiałów o charakterze teoretycznym w formie prezentacji w Powerpoint – weryfikacja wiedzy na materiale ćwiczeniowym.

Zmiana kolejności zajęć – cześć warsztatowa zostanie przeprowadzona w kwietniu i maju.

mgr A. Ciarkowska ĆW15 Praktyczna stylistyka Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesyłanie materiałów oraz wykonywanie przez studentów prac zdalnych.

mgr J. Sroka ĆW15 Praktyczna stylistyka Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesyłanie materiałów oraz wykonywanie przez studentów prac zdalnych.

mgr M. Szurek ĆW15 Zaburzenia komunikacji językowej – oligofazja Kontakt mailowy z wykładowcą.

Zajęcia online w czasie rzeczywistym na Office 365 Ms Teams.

Studenci otrzymają opracowane materiały w postaci skryptów oraz pytania kontrolne i zagadnienia do opracowania.

III rok

prof. dr hab. n. med. J. Olszewski CM30 Patologia i diagnostyka narządu słuchu 2 Kontakt mailowy z wykładowcą.

I część teoretyczna – przesłanie materiałów w formie prezentacji w Powerpoint.

II część praktyczna – odbędzie się w późniejszym terminie ustalonym przez Uczelnię.

dr hab. K. Sicińska, prof. UŁ W15 Psycholingwistyka Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.
dr hab. n. med. M. Mielczarek CM30 Patologia i diagnostyka narządu słuchu 2 Kontakt mailowy z wykładowcą.

I część teoretyczna – przesłanie materiałów w formie prezentacji w Powerpoint.

II część praktyczna – odbędzie się w późniejszym terminie ustalonym przez Uczelnię.

dr hab. n. med. J. Miłoński W15 Diagnostyka przesiewowa i protezowanie słuchu Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesłanie materiałów w formie prezentacji w Powerpoint.

dr hab. n. med. H. Zielińska-Bliźniewska CM30 Patologia i diagnostyka narządu słuchu 2 Kontakt mailowy z wykładowcą.

I część teoretyczna – przesłanie materiałów w formie prezentacji w Powerpoint.

II część praktyczna – odbędzie się w późniejszym terminie ustalonym przez Uczelnię.

dr J. Antczak-Kujawin ĆW15 Diagnostyka przesiewowa i protezowanie słuchu Kontakt mailowy z wykładowcą.
dr I. Ejsmunt-Wieczorek W15 Trudności w czytaniu i pisaniu Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesłanie materiałów w formie prezentacji w Powerpoint.

dr E. Zając ĆW15 Trudności w czytaniu i pisaniu Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesłanie materiałów o charakterze teoretycznym w formie prezentacji w Powerpoint– weryfikacja wiedzy na materiale ćwiczeniowym.

Zmiana kolejności zajęć – cześć warsztatowa zostanie przeprowadzona w kwietniu i maju.

dr hab. K. Jachimowska

dr hab. n. med. M. Mielczarek

dr hab. M. Olempska-Wysocka

dr R. Gliwa

dr M. Kaźmierczak

dr E. Zając

Seminarium dyplomowe Kontakt mailowy z wykładowcami – indywidualne konsultacje mailowe.

Przesyłane fragmenty prac są sprawdzane i odsyłane wraz z komentarzami.

Logopedia (studia II stopnia)

I rok

dr hab. R. Marciniak-Firadza, prof. UŁ

W20 Mutyzm wybiórczy

ĆW10 Zaburzenia komunikacji w dziecięcym porażeniu

Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesłanie materiałów w formie prezentacji w Powerpoint.

Informacja dla gr I – jedne zajęcia zostaną odrobione w  późniejszym terminie; dla gr. II – zostaną przesłane materiały z dwu pierwszych zajęć.

dr hab. D. Pluta-Wojciechowska, prof. UŁ W15 Metodologia badań logopedycznych Kontakt mailowy z wykładowcą – przesyłanie materiałów (do czytania, opracowania, analizy).

Przygotowanie przez studentów końcowej pracy pisemnej.

dr hab. K. Sicińska, prof. UŁ CK30 Lingwistyczne metody w logopedii – składnia Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesyłanie materiałów oraz wykonywanie przez studentów prac zdalnych sprawdzanych i ocenianych przez wykładowcę.

dr I. Ejsmunt-Wieczorek CK30 Lingwistyczne metody w logopedii – składnia Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesyłanie materiałów oraz wykonywanie przez studentów prac zdalnych (student dostaje niezbędne materiały drogą mailową i odsyła do sprawdzenia skany lub zdjęcia).

dr n. med. M. Piotrowicz W15 Podstawy wiedzy o zaburzeniach genetycznych Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesłanie materiałów w formie prezentacji w Powerpoint.

Planowane zajęcia online w czasie rzeczywistym na Office 365 Ms Teams.

mgr A. Kupis-Fijałkowska ĆW30 Statystyka w naukowych badaniach logopedycznych Kontakt mailowy z wykładowcą.

Zajęcia na platformie Moodle.

Dodatkowa komunikacja live za pomocą mediów społecznościowych.

mgr K. Krzemińska Język angielski Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.
mgr M. Zawadzka ĆW15 Metody wspierające terapię logopedyczną Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesyłanie materiałów do ćwiczeń.

dr hab. R. Marciniak-Firadza, prof. UŁ

dr hab. D. Pluta-Wojciechowska, prof. UŁ

dr hab. T. Woźniak, prof. UŁ

dr hab. K. Jachimowska

dr E. Gacka

Seminarium magisterskie 2 Kontakt mailowy z wykładowcami – indywidualne konsultacje mailowe.

Przesyłane fragmenty prac są sprawdzane i odsyłane wraz z komentarzami.

II rok

dr J. Antczak-Kujawin ĆW15 Zaburzenia komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych Kontakt mailowy z wykładowcą.
dr I. Ejsmunt-Wieczorek ĆW20 Kultura słowa Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesyłanie materiałów oraz wykonywanie przez studentów prac zdalnych (student dostaje niezbędne materiały drogą mailową i odsyła do sprawdzenia skany lub zdjęcia).

dr R. Gliwa ĆW10 Zaburzenia komunikacji w demencji i psychogennych zab. mowy Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesłanie materiałów w formie prezentacji w Powerpoint z nagranym obrazem video oraz dźwiękiem audio.

Planowane zajęcia na platformie Moodle.

mgr M. Zawadzka ĆW15 Metody wspierające terapię logopedyczną Kontakt mailowy z wykładowcą.

Przesyłanie materiałów do ćwiczeń.

dr hab. R. Marciniak-Firadza, prof. UŁ

dr hab. D. Pluta-Wojciechowska, prof. UŁ

dr hab. T. Woźniak, prof. UŁ

dr hab. K. Jachimowska

dr E. Gacka

Seminarium magisterskie 4 Kontakt mailowy z wykładowcami – indywidualne konsultacje mailowe.

Przesyłane fragmenty prac są sprawdzane i odsyłane wraz z komentarzami.