Nauczanie zdalne na kierunku filologia polska (I i II stopień)

                                                                                                                                                                        18 marca 2020 r.

Drodzy Studenci,

zamieszczamy wykaz wszystkich przedmiotów prowadzonych na kierunku Filologia polska w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w podziale na poszczególne roczniki. Przy każdym przedmiocie znajduje się informacja o formie prowadzenia zajęć w czasie zawieszenia zajęć kontaktowych. Niektóre zajęcia będą w najbliższym czasie uruchomione na platformie moodle.uni.lodz.pl (czekamy aż Centrum Informatyki UŁ zakończy procedury związane z dodawaniem kursów). Część zajęć (praktyki, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu bądź oprogramowania itp.) będą musiały być odrobione w późniejszym czasie, w niektórych przypadkach konieczne będzie odrobienie tylko części zajęć. Prosimy Was, byście byli w kontakcie z Waszymi Wykładowcami.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z prowadzącymi przedmiot oraz z opiekunami roczników.

Życzymy wszystkim zdrowia i powodzenia w nauce zdalnej. Miejmy nadzieję, że wkrótce wrócimy do zajęć kontaktowych.

 

I STOPIEŃ – I rok

 

Przedmiot Prowadzący Forma zajęć
Wiedza o współczesnym j. polskim – w. E. Szkudlarek-Śmiechowicz platforma + kontakt mailowy
Wiedza w współczesnym j.polskim – ćw. I. Różycka kontakt mailowy
B. Grochala-Woźniak platforma + kontakt mailowy
E. Olejniczak platforma + kontakt mailowy
E. Pałuszyńska kontakt mailowy, planowane uruchomienie zajęć w formie e-learningu
Wprowadzenie do językoznawstwa historycznego – W. D. Kowalska kontakt mailowy z wykładowcą + planowane zajęcia na platformie UŁ eCampus
Wprowadzenie do językoznawstwa historycznego – ćw. D. Kowalska kontakt mailowy z wykładowcą + platforma
A. Gajda kontakt mailowy z wykładowcą
K. Sicińska kontakt mailowy z wykładowcą
Literatura polska epok dawnych – w. M. Kuran kontakt mailowy + wykład online w czasie rzeczywistym na Office 365 Ms Teams
Literatura polska epok dawnych – ćw. K. Kaczor-Scheitler

 

kontakt mailowy, planowane zajęcia w formie e-learningu
M. Kuranowa kontakt mailowy z wykładowcą
Literatura polska XX w. P. Dakowicz kontakt mailowy z wykładowcą
M. Woźniak-Łabieniec kontakt mailowy z wykładowcą
Poetyka i retoryka – w. A. Morawiec kontakt mailowy z wykładowcą
Poetyka i retoryka – ćw. M. Domagalska kontakt mailowy z wykładowcą
P. Dakowicz kontakt mailowy z wykładowcą
M. Karwowska kontakt mailowy z wykładowcą
A. Morawiec kontakt mailowy z wykładowcą
Analiza i interpretacja dzieła literackiego L. Ignaczak kontakt mailowy oraz praca on-line w aplikacji Microsoft Teams
K. Kaczor-Scheitler kontakt mailowy z wykładowcą; zajęcia z wykorzystaniem programu Office 365 Ms Teams
A. Mazan-Mazurkiewicz kontakt mailowy z wykładowcą
Technologie cyfrowe w pracy polonisty M. Mieszek kontakt mailowy z wykładowcą; planowane zajęcia z wykorzystaniem programu Office 365 Ms Teams
Język łaciński A. Lenartowicz-Zagrodna

 

kontakt mailowy z wykładowcą;

kontakt na Skypie w terminach:

gr. 1: wtorki 11.45-13.15

gr. 2: wrotki 8.15-9.45

gr. 3: poniedziałki 8.15-9.45

gr. 4: poniedziałki 10.00-11.30

gr. 5: wtorki 10.00-11.30

Język angielski M. Conio kontakt mailowy; planowane uruchomienie kursu na platformie UŁ

 

Nauczycielska

Podstawy dydaktyki dla polonistów A. Kowalkiewicz-Kulesza kontakt mailowy z wykładowcą
J. Fiszbak kontakt mailowy z wykładowcą
Technologie informacyjne w pracy polonisty M. Pawlata zajęcia zdalne prowadzone na platformie UŁ eCampus
A. Wierzbicka
M. Pawlata/A. Wierzbicka
Emisja głosu J. Fiszbak kontakt mailowy z wykładowcą; część zajęć będzie odrobiona w późniejszym terminie
Praktyka psycholog. –pedagog. J. Fiszbak kontakt mailowy z wykładowcą; część zajęć będzie odrobiona w późniejszym terminie

Edytorstwo

Edytorstwo tekstów literackich – teoria M. Urbańska kontakt mailowy; zajęcia na platformie Moodle
Granice modernizacji języka w tekstach literackich… E. Umińska-Tytoń

 

kontakt mailowy z wykładowcą
Krytyka tekstu (XVIII w.) A. Petlak kontakt mailowy z wykładowcą, zajęcia z wykorzystaniem MS Office 365 Ms Teams

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Psycholingwistyczne podstawy nauczania jpjo M. Gaze/P. Kaźmierczak kontakt mailowy z wykładowcami; planowane zajęcia na platformie UŁ eCampus
Wprowadzenie do glottodydaktyki i planowanie dydaktyczne G. Zarzycka kontakt mailowy z wykładowcą
Warsztat lektora M.M. Nowakowska kontakt mailowy z wykładowcą, konwersacje on-line

 

Komunikowanie publiczne

Socjolingwistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny E. Olejniczak/A. Kujawiak platforma + kontakt mailowy
Podstawy komunikacji społecznej I.Różycka kontakt mailowy
Kultura językowych i niejęzykowych zachowań w sferze publicznej A. Kujawiak platforma + kontakt mailowy

Publicystyka kulturalna

Formy wypowiedzi krytycznej P. Dakowicz kontakt mailowy
Krytyk jako uczestnik współczesnej kultury M. Lachman kontakt mailowy na bieżąco
T. Bocheński konwersację on-line (messenger na fb w grupie zamkniętej)

 

 

I STOPIEŃ  – II ROK

Przedmiot Prowadzący Forma zajęć
Gramatyka historyczna j. pol. z elementami scs – w. I. Jaros kontakt mailowy z wykładowcą; prezentacja + plik audio z nagranym wykładem
Gramatyka historyczna j.pol. z elementami scs D. Kowalska kontakt mailowy z wykładowcą
R. Zarębski kontakt mailowy z wykładowcą
E. Woźniak kontakt mailowy z wykładowcą
Historia lit. pol – romantyzm – w. M. Szargot kontakt mailowy z wykładowcą
Historia lit. pol – romantyzm – ćw. J. Wiśniewski kontakt mailowy z wykładowcą
Historia lit. pol – pozytywizm – w. D. Samborska-Kukuć kontakt mailowy z wykładowcą
Historia lit. Pol – pozytywizm – ćw. K. Kołodziej kontakt mailowy z wykładowcą
Literatura powszechna M. Kuranowa kontakt mailowy z wykładowcą
A. Mazan-Mazurkiewicz kontakt mailowy z wykładowcą
Warsztat literaturoznawczej analizy i interpretacji K. Kołodziej kontakt mailowy z wykładowcą
J. Raźny kontakt mailowy, konsultacje przez Skype’a (3h tygodniowo)

Nauczycielska

Dydaktyka przedmiotowa 1(2) B. Gala- Milczarek kontakt mailowy z wykładowcą
A. Kowalkiewicz- Kulesza kontakt mailowy z wykładowcą
Dydaktyka przedmiotowa 1 (3) M. Szargot kontakt mailowy z wykładowcą
Praktyki A. Kowalkiewicz- Kulesza kontakt mailowy, konsultowanie scenariuszy lekcji, zajęcia praktyczne będą odrobione w późniejszym terminie

Edytorstwo

Komputerowy skład tekstu M. Poradecki zajęcia będą przeprowadzone w późniejszym terminie
Krytyka tekstu (XIX i XX w.) M. Poradecki

 

kontakt mailowy z wykładowcą oraz konwersacje on-line
M. Urbańska kontakt mailowy, platforma Moodle
Redakcja publikacji dziecięcych K. Goławska-Stachowiak kontakt mailowy, prace zdalne
Redagowanie podręczników i publikacji naukowych M. Pawlata kontakt mailowy, prace zdalne
K. Goławska-Stachowiak kontakt mailowy, prace zdalne

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania jpjo 2 M. Karasek kontakt mailowy, planowane zajęcia na platformie e-learningowej,
Testowanie i certyfikacja jpjo G. Zarzycka kontakt mailowy
Język polski na tle języków świata M.M. Nowakowska kontakt mailowy z wykładowcą oraz konwersacje on-line

Komunikowanie publiczne

Redagowanie tekstów wystąpień publicznych B. Kacperska platforma + kontakt mailowy
Kształtowanie relacji społecznych I. Różycka kontakt mailowy

I STOPIEŃ – III ROK

Teorie językoznawcze – w. M. Pietrzak kontakt mailowy z wykładowcą; konsultacje na Skype
Teorie językoznawcze – ćw. M. Pietrzak

 

kontakt mailowy z wykładowcą; konsultacje na Skype
E. Woźniak kontakt mailowy z wykładowcą
Stylistyka historyczna A. Gajda kontakt mailowy z wykładowcą
Lit. polska XX w- lit. po 1945 r.- w. T. Bocheński kontakt mailowy z wykładowcą, dyskusje w zamkniętej grupie na messengerze
Lit. polska XX w – lit. po 1945 r. – ćw. M. Woźniak-Łabieniec kontakt mailowy z wykładowcą

 

II STOPIEŃ – I ROK

Przedmiot Prowadzący Forma zajęć
Kultura literacka XIX w. na tle europejskim-pozytywizm K. Badowska

 

kontakt mailowy z wykładowcą
Najnowsza literatura światowa K. Pietrych kontakt mailowy z wykładowcą
L. Ignaczak kontakt mailowy oraz praca on-line w aplikacji Microsoft Teams
Literatura w ujęciu interdyscyplinarnym – w. J. Wiśniewski/K.Pietrych / L. Ignaczak / M. Kuran kontakt mailowy z wykładowcą; L. Ignaczak oraz M. Kuran: kontakt mailowy oraz praca on-line w aplikacji Microsoft Teams
Warsztat Literaturoznawczej analizy i interpretacji K. Badowska

 

kontakt mailowy z wykładowcą
Język i kultura regionu E. Umińska-Tytoń/

K. Sicińska

kontakt mailowy
Język w refleksji teoretycznej – w. M. Pietrzak kontakt mailowy z wykładowcą; konsultacje na Skype
Warsztat badawczy językoznawcy E3 E. Woźniak kontakt mailowy z wykładowcą
Wybrane zagadnienia z metodologii nauki o literaturze E3 A. Morawiec kontakt mailowy z wykładowcą
Współczesne analizy dyskursu E4 E. Pałuszyńska/

I. Różycka

kontakt mailowy, planowane uruchomienie zajęć w formie e-learningu
Przemiany poezji i dramatu E4 T. Cieślak kontakt mailowy z wykładowcą

Nauczycielska

Diagnostyka edukacyjna D. Gawlik kontakt mailowy
Praca z uczniem w szkole ponadpodstawowej D. Celińska-Mitał zajęcia na platformie UŁ
Kształcenie literackie i kulturowe w szkole średniej M. Szargot kontakt mailowy z wykładowcą
Kultura języka A. Gala-Milczarek kontakt mailowy z wykładowcą
Praktyki M. Wdowińska kontakt mejlowy, konsultacja scenariuszy lekcji online, zajęcia praktyczne zostaną odrobione w późniejszym terminie

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Wprowadzenie do wielojęzyczności E. Pałuszyńska kontakt mailowy; planowane zajęcia na platformie e-learningowej
Fonetyka korektywna M. Biernacka kontakt mailowy; planowane zajęcia na platformie e-learningowej
Komunikacja międzykulturowa I. Dembowska-Wosik platforma e-learningowa, kontakt mailowy

Komunikacja internetowa

Lingwistyka medialna-wprowadzenie B. Kacperska kontakt mailowy
Media społecznościowe z perspektywy mediolingwistycznej B. Kacperska platforma + kontakt mailowy
Copywriting internetowy B. Cieśla/A. Wierzbicka zajęcia zdalne prowadzone na platformie UŁ eCampus

 

Grafika komputerowa

Podstawy graf. komp. okładki M. Poradecki zajęcia zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie
Podstawy graf. komp.-proj. publ. książ. M. Poradecki zajęcia zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie

 

II STOPIEŃ – II ROK

Grafika komputerowa

Typografia(czcionki, glify, znaki) M. Pawlata kontakt mailowy z wykładowcą
Warsztaty wydawnicze M. Pawlata kontakt mailowy z wykładowcą

 

BLOK B

Przedmiot Prowadzący Forma zajęć
I STOPIEŃ
Studiowanie czyli analiza i interpretacja tekstów specjalistycznych A. Gajda e-learning
Der Geniale Pole K. Goławska-Stachowiak kontakt mailowy
Wokół Cervantesa, Calderona i Shakespiear’a L. Ignaczak kontakt mailowy oraz praca on-line w aplikacji Microsoft Teams
Tradycje biblijne w literaturze polskiej K. Kaczor-Scheitler kontakt mailowy; zajęcia z wykorzystaniem programu Office 365 Ms Teams
Biografie zwyczajne niezwyczajne M. Kuranowa kontakt mailowy z wykładowcą
Polonista w biznesie W. Kurzyk kontakt mailowy z wykładowcą; pliki wideo
Językowy obraz świata J. Melnyk Zajęcia będą przeprowadzone w późniejszym terminie
Język religijny na tle odmian współczesnej polszczyzny E. Umińska-Tytoń kontakt mailowy z wykładowcą
  II STOPIEŃ
Modele antropologiczne w literaturze i kulturze M. Karwowska kontakt mailowy z wykładowcą
Przemiany powieści kryminalnej A. Mazurkiewicz/

A. Mazan-Mazurkiewicz

kontakt mailowy z wykładowcą
Kulturowe konotacje nazw własnych E. Umińska-Tytoń kontakt mailowy z wykładowcą
Jan Lechoń M. Urbańska kontakt mailowy; zajęcia na platformie UŁ
 Gatunki i style wypowiedzi prasowych – konwersatorium, zajęcia ogólnouczelniane; bl. B  M. Pietrzak kontakt mailowy z wykładowcą; konsultacje na Skype; (część materiału powinna być odrobiona)

BLOK N

Kompozycja dzieła literackiego A. Morawiec kontakt mailowy
Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny I. Różycka kontakt mailowy

BLOK S

Socjologia kultury M. Lachman kontakt mailowy
Komunikacja interpersonalna E. Olejniczak platforma + kontakt mailowy

SEMINARIA LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE, DOKTORSKIE

Kontakt mailowy z wykładowcami