Norwidowskie „wczoraj” i „dziś” – wykład online Prof. dra hab. Józefa Ferta

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład Prof. Józefa Ferta,
pt.: „Norwidowskie „wczoraj” i „dziś””

25 LISTOPADA 2021 R.
w godz. 17:00–18:30

ZA POŚREDNICTWEM MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOg6Lzj-o_NFx8GuSqnO5kkK3YXWo3AH_yCbZaZpqAA81%40thread.tacv2/conversations?groupId=7e354045-6f3b-4e07-bb18-2c1492bf0991&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b

 

„Norwidowskie „wczoraj” i „dziś”

25 listopada 2021

Godz. 17:00

Planowany wykład – z konieczności realizowany za pomocą łączy internetowych – wiąże się nie tylko z dwustuleciem urodzin Cypriana Norwida (24 września 1821), uhonorowanym zarówno przez Sejm, jak i Senat Rzeczypospolitej dedykowaniem jego pamięci bieżącego roku, ale również z pytaniem o przyczyny zlekceważenia tego wybitnego pisarza i artysty przez jemu współczesnych.

W kontekście naprawdę licznych i imponujących bogactwem treści obecnych obchodów Roku Norwidowskiego, na które zapracowało wiele pokoleń badaczy i miłośników literatury XX wieku, wyjaśnienia domagają się meandry recepcji jego twórczości. Norwid jest tych złożonych zjawisk bodaj najlepszym, choć nie jedynym przykładem. To zagadnienie streszcza się w tytułowym wczoraj i dziś wykładu.

Ponadto zamiarem wykładowcy jest spojrzenie na dorobek literacki Norwida w perspektywie dalszych, możliwych odczytań tej twórczości i jej wpływu na kształtowanie ideałów polskiej inteligencji.

Po wykładzie będzie możliwa wymiana opinii i zadawanie pytań.

prof. dr hab. Józef Fert

 

 

Do pobrania:

strAa

StrBb