Nowe Zarządzenie nr 53 Rektora UŁ
w sprawie zasad i trybu szkolenia
w Uniwersytecie Łódzkim studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych
i innych form kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szanowni Państwo,

 

informujemy o nowym zarządzeniu nr 53 Rektora UŁ w sprawie zasad i trybu szkolenia w Uniwersytecie Łódzkim studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy https://baw.uni.lodz.pl/d/9647/5/

 

Treść aktu znajduje się w załączeniu oraz w Bazie Aktów Wewnętrznych pod wyżej wskazanym linkiem.

zalacznik

zarz. nr 53 z 11.04.2019 r.