Nowy tryb rejestrowania się na specjalności i specjalizacje dotyczy studentów I roku studiów I stopnia i I roku studiów II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Nowy tryb rejestrowania się na specjalności i specjalizacje

dotyczy studentów I roku studiów I stopnia i I roku studiów II stopnia

w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021 / 2022 zarówno na studiach I, jak i na studiach II stopnia, rejestracja na specjalności i specjalizacje będzie prowadzona w systemie USOS – student może zapisać się w tym trybie tylko na jedną, mieszczącą się w programie studiów, wybraną specjalność / specjalizację.

W ramach każdej specjalizacji w systemie USOS uaktywniony będzie do rejestracji jeden z poniższych przedmiotów specjalizacyjnych, którego realizacja przewidziana jest w semestrze 2 (letnim) I roku:

Studia I stopnia

Specjalizacje

  1. Specjalizacja: komunikowanie publiczne rejestracja na przedmiot: Podstawy komunikacji społecznej
  2. Specjalizacja: nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego – rejestracja na przedmiot: Psychologiczne podstawy nauczania języka polskiego jako obcego
  3. Specjalizacja edytorstwo tekstów literackich i użytkowych – rejestracja na przedmiot: Edytorstwo tekstów literackich – teoria
  4. Specjalizacja: publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna – rejestracja na przedmiot: Krytyk jako uczestnik współczesnej kultury

Specjalności

  1. Specjalność nauczycielska (dla studentów studiów I stopnia) – rejestracja na przedmiot: Podstawy dydaktyki dla polonistów

Rejestracja w USOS dla studentów studiów licencjackich będzie otwarta 7 grudnia 2021 (początek o 20:00)  i trwać będzie do 12 grudnia 2021 roku (koniec o 23:59).

Studia II stopnia

Specjalizacje

  1. Specjalizacja: komunikacja internetowa – rejestracja na przedmiot: Copywriting internetowy
  2. Specjalizacja: kształcenie specjalistyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego – rejestracja na przedmiot: Wprowadzenie do wielojęzyczności
  3. Specjalizacja podstawy grafiki komputerowej – rejestracja na przedmiot: Podstawy grafiki komputerowej – projektowanie publikacji książkowej
  4. Specjalizacja: literatura dla dzieci i młodzieży – rejestracja na przedmiot: Klasyka literatury dla dzieci i młodzieży

Nabór na specjalność nauczycielską przeprowadzono w semestrze 1.

Rejestracja w USOS dla studentów studiów magisterskich będzie otwarta 8 grudnia 2021 (początek o 20:00) i trwać będzie do 12 grudnia 2021 roku (koniec o 23:59).

 

Zasady dotyczące wyboru drugiej specjalności / specjalizacji (realizowanej poza programem studiów – specjalizacja płatna)

Student może wybrać drugą specjalność/specjalizację, ale ponieważ będzie ją realizował poza programem studiów, musi zgłosić chęć wyboru drugiej specjalizacji opiekunowi specjalizacji (zgłoszenie mailowe) i złożyć podanie do Pani Prodziekan I. Jaros z prośbą o wyrażenie zgody na realizację drugiej specjalności / specjalizacji (dobrze byłoby, by na podaniu skierowanym do Pani Prodziekan widniała zgoda opiekuna specjalizacji na przyjęcie danego studenta / studentki do wybranej grupy specjalizacyjnej; na podstawie zgody Pani Prodziekan, student będzie dołączany przez Panią Dorotę Prasalską / Biuro Dziekana, pokój 3.39 / do wybranej grupy specjalizacyjnej w USOS).

Realizacja drugiej specjalności / specjalizacji jest płatna – reguluje to Zarządzenie nr 149 Rektora UŁ z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2021/ 2022 (Załącznik nr 15: zajęcia nieobjęte programem studiów 2021-2022) – 200 zł za dodatkowy przedmiot / 400 zł za dwa dodatkowe przedmioty i więcej.

Wszystkie informacje dotyczące uiszczania opłat za usługi edukacyjne można znaleźć:


1. na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii – studenci – zakładka Ważne informacje dla studentów i doktorantów;

2. na stronie Uniwersytetu Łódzkiego: Biuletyn Informacji Publicznej UŁ – sprawy studencie – Opłaty pobierane od studentów.

Zapisy na drugą specjalność / specjalizację: do 20 grudnia 2021.

Zgodnie z programami polonistycznymi obu poziomów studiów ‒ do uruchomienia grupy specjalizacyjnej konieczne jest zgłoszenie się 10 osób.

W sytuacji niezawiązania się grupy specjalizacyjnej w USOSie studenci będą mogli od 14 grudnia 2021 roku do 20 grudnia 2021 roku wybrać inną specjalizację spośród tych, które na pewno będą uruchomione w semestrze letnim 2021/2022 roku. Student powinien ten kolejny wybór zgłosić bezpośrednio do dziekanatu, do Pani Doroty Prasalskiej, która odpowiada za rejestracje w USOS. (Biuro Dziekana ‒ pokój 3.39; dorota.prasalska@uni.lodz.pl).