Pani Sylwia Mielczarek, absolwentka Wydziału Filologicznego UŁ została laureatką VII Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza

Miło nam poinformować, że 6 maja 2019 r. w Pałacu Belwederskim w Warszawie na uroczystej gali VII Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza nasza Absolwentka, Pani Sylwia Mielczarek odebrała nagrodę I stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę licencjacką związaną z harcerstwem. Wyróżniona praca nosi tytuł: „Analiza socjolektu harcerskiego na podstawie słownictwa członków chorągwi ZHP z województw łódzkiego, świętokrzyskiego i pomorskiego” i została napisana pod kierunkiem Pani dr Michaliny Biernackiej, adiunkta w  Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii. Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na temat wydarzenia w załączonym linku: https://zhp.pl/2019/konkurs-gala/