Pracownicy naukowi Instytutu nagrodzeni nagrodami naukowymi Rektora UŁ za monografie i cykle publikacji

Pracownicy naukowi Instytutu zostali nagrodzeni nagrodami naukowymi Rektora UŁ za monografie i cykle publikacji.

I nagroda – prof. dr hab. Rafał Zarębski, dr hab. prof. UŁ Ewa Woźniak,

II nagroda – prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć, prof. dr hab. Maciej Szargot, dr hab. prof. UŁ Anita Jarzyna, dr hab. prof. UŁ Adam Mazurkiewicz, dr Małgorzata Mieszek,

III nagroda – dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. UŁ, dr hab. prof. UŁ Małgorzata Domagalska, dr hab. Przemysław Dakowicz, dr Katarzyna Burska, dr Katarzyna Kaczor-Scheitler

http://www.lib.uni.lodz.pl/wystawy/nagrody/2020/

Gratulujemy!